SIPAS 2021: Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính

SIPAS 2021: Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính

Vừa qua, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 (SIPAS) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021.
SIPAS 2021: Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính ảnh 1