Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng triển khai dự án thư viện lưu động cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 10-9, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng phối hợp cùng tổ chức Làng Toàn cầu (Global Village Foundation) triển khai thực hiện dự án thư viện lưu động cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và học sinh cấp 1 tại Đà Nẵng.

Dự án có tổng cộng 136 thư viện lưu động được cấp cho 136 trường tiểu học trong thời gian 3 năm trên địa bàn 8 quận, huyện của Đà Nẵng.

Ng.Hùng

Các tin, bài viết khác