Sở Y tế TPHCM yêu cầu các bệnh viện đảm bảo chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho nhân viên y tế

Qua thống kê của Sở Y tế, hiện có 37 đơn vị trực thuộc Sở Y tế đã thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật cho nhân viên y tế, các đơn vị còn lại chưa thực hiện, chủ yếu từ nhiều nguyên nhân.

Nhân viên y tế thường xuyên làm việc trong môi trường độc hại, nặng nhọc
Nhân viên y tế thường xuyên làm việc trong môi trường độc hại, nặng nhọc

Ngày 15-5, Sở Y tế TPHCM cho biết, vừa thành lập tổ kiểm tra để kiểm tra, làm rõ việc thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật và việc mua sắm hiện vật để bồi dưỡng tại bệnh viện, đồng thời tiến hành khảo sát để nắm bắt những vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai chế độ này tại các đơn vị khác để cùng tìm giải pháp tháo gỡ, đảm bảo đầy đủ chế độ, quyền lợi cho người lao động.

Theo Sở Y tế TPHCM, hiện đa số nhân viên y tế thường xuyên làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có thể sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tuổi thọ. Vì thế, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật giúp nhân viên y tế đảm bảo điều kiện về sức khỏe giúp tăng cường sức đề kháng và thải độc của cơ thể.

Theo Điều 3, Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH quy định: Nếu người lao động làm việc trong môi trường lao động có ít nhất 1 trong 2 yếu tố “có yếu tố nguy hiểm độc hại không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế” hoặc “tiếp xúc với ít nhất 1 yếu tố được xếp từ 4 điểm trở lên thuộc nhóm chỉ tiêu tiếp xúc các nguồn gây bệnh truyền nhiễm theo Luật Phòng, chống các bệnh truyền nhiễm (số thứ tự 10.1, mục A, phụ lục I, ban hành kèm theo Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH)” thì phải được xem xét bồi dưỡng bằng hiện vật.

Qua thống kê của Sở Y tế TPHCM, hiện có 37 đơn vị trực thuộc Sở Y tế đã thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật cho nhân viên y tế. Các đơn vị còn lại chưa thực hiện, chủ yếu từ các nguyên nhân như: việc xác định đối tượng, điều kiện được hưởng; việc quy đổi mức bồi dưỡng ra hiện vật; khó khăn trong việc tổ chức cấp phát bằng hiện vật do phải tổ chức mua sắm theo đúng quy định về đấu thấu, dẫn đến yếu tố khách quan có thể chậm trễ do thời gian đấu thầu kéo dài nên việc bồi dưỡng bằng hiện vật chưa kịp thời.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) kiểm tra về quan trắc môi trường và đối chiếu với quy định theo Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH để xác định đối tượng được hưởng, thực hiện đầy đủ quyền lợi của nhân viên y tế theo quy định tại Thông tư trên.

Đồng thời đề nghị các đơn vị tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, quan tâm, chú trọng thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật ở mức 1 đối với những trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện được hưởng nhưng đang làm việc trong điều kiện lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại theo khoản 3 Điều 5 Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH. Chủ động rà soát các khuyến cáo của Sở Y tế để quan tâm, bố trí thời gian làm việc và nghỉ ngơi phù hợp cho nhân viên y tế để dự phòng nguy cơ mệt mỏi, tăng cường các thiết bị an toàn và vệ sinh lao động để cải thiện điều kiện lao động.

Tin cùng chuyên mục