Sở Y tế và Sở LĐTB-XH ký kết quy chế phối hợp trong lĩnh vực sức khỏe

Sự kiện này khởi động cho sự phối hợp giữa Sở Y tế và Sở LĐTB-XH theo hướng sâu rộng hơn, tất cả vì lợi ích chung của người dân và xã hội.

Toàn cảnh buổi ký kết
Toàn cảnh buổi ký kết

Ngày 16-5, Sở Y tế TPHCM cho biết vừa ký kết Quy chế phối hợp hoạt động với Sở LĐTB-XH nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực có liên quan đến sức khỏe của người dân, nhất là người lao động, người có công, người thuộc diện chính sách, diện bảo trợ xã hội, đồng thời sẽ giúp kiểm soát tốt hơn, chủ động hơn những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến sức khoẻ người dân.

Theo đó, hai bên tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe người dân và người lao động, bao gồm: an toàn, vệ sinh lao động; bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; phòng, chống tệ nạn xã hội; giáo dục nghề nghiệp, nhất là tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc khối ngành chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp do Sở LĐTB-XH quản lý; các hoạt động liên quan đến Chương trình giảm nghèo bền vững TPHCM giai đoạn 2021 – 2025 và các hoạt động thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội, nhất là công tác phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, quản lý người khuyết tật, người mắc bệnh tâm thần.

Ngoài ra, 2 sở cũng thống nhất đưa vào quy chế phối hợp trong việc tham mưu lãnh đạo thành phố như: phát triển hệ thống chăm sóc và điều trị người bệnh tâm thần (kế hoạch di dời và xây dựng mới Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần (thuộc Sở LĐTB-XH) và xây dựng mới Bệnh viện Tâm Thần (thuộc Sở Y tế); Xây dựng cơ chế chính sách, chế độ thu hút đội ngũ y, bác sĩ về làm việc tại các đơn vị bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy của Sở LĐTB-XH; triển khai các cơ sở chăm sóc người cao tuổi (dưỡng lão),…

Tin cùng chuyên mục