Sóc Trăng tổ chức học tập sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 18-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, tuyên truyền cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đông đảo cán bộ, đảng viên tỉnh Sóc Trăng có mặt tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Sóc Trăng để học tập sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đông đảo cán bộ, đảng viên tỉnh Sóc Trăng có mặt tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Sóc Trăng để học tập sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 125 điểm cầu trên địa bàn tỉnh, với khoảng 20.000 cán bộ, đảng viên chủ chốt từ cấp tỉnh đến cấp khóm, ấp. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư.

Cuốn sách gồm bài tổng quan và 75 bài nói, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi cùng với 142 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc ở địa phương, cơ sở của 63 tỉnh, thành phố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

2-img-3080-1628.jpg
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến giới thiệu về sách

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng, đây chính là cẩm nang, là tài liệu quý giúp các cấp ủy đảng nhận thức và vận dụng rõ hơn về xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, cung cấp thêm thông tin, khắc sâu hơn ý nghĩa của đại đoàn kết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh, gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 43 (ngày 24-11-2023) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

1-img-3070-8681.jpg
Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh vai trò cốt lõi cuốn sách của Tổng Bí thư trong việc áp dụng vào thực tiễn tình hình tại địa phương. Đặc biệt, đối vối Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo sinh sống.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng yêu cầu, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nghiêm túc tiếp thu các nột dung, giá trị cốt lõi sách của Tổng Bí thư. Qua đó, các cấp uỷ, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân.

Tin cùng chuyên mục