Sôi động cuộc đua vào Quốc hội mới Campuchia

Còn khoảng gần 2 tháng nữa, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội mới ở Campuchia mới được tiến hành, nhưng bầu không khí tranh cử ở đất nước chùa tháp đã sôi động. Đảng Nhân dân Campuchia đang cầm quyền hiện vẫn chiếm thế thượng phong trong cuộc chạy đua chính trị này.

Theo Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia, có 8,12 triệu cử tri đã đăng ký. Họ sẽ bỏ phiếu tại 15.755 điểm bỏ phiếu ở  24 khu vực bầu cử để bầu ra 123 nghị sĩ Quốc hội. Đến nay, số đảng chính trị đủ tư cách tham gia cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia 2008 là 11 trong tổng số 12 chính đảng đã đăng ký, gồm: đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đảng Norodom Ranariddh (NRP), đảng Nhân quyền (HRP), đảng Phong trào dân chủ Hong Dara, đảng Xã hội công bằng, đảng Liên minh vì dân chủ, đảng Sam Rainsy (SRP), đảng Khmer chống đói nghèo, đảng FUNCINPEC, đảng dân chủ Khmer và đảng Cộng hòa Khmer.

Các nhà quan sát đều có một nhận định giống nhau, đó là sự thắng lợi chắc chắn của đảng CPP của Thủ tướng Hun Sen. Theo thăm dò, CPP sẽ được tới 75% tổng số phiếu bầu. Số phiếu còn lại (khoảng 25%) sẽ chia cho các đảng SRP, FUNCINPEC, NRP và đảng HRP. Sáu đảng khác sẽ nhận được số phiếu không đáng kể.

Tuy những con số trên mới chỉ là dự báo, nhưng được dư luận Campuchia cho là có cơ sở. Một trong những yếu tố  đảm bảo cho thắng lợi của CPP là sức mạnh vượt trội của đảng này cả về nhân tài, vật lực, ý chí chính trị và sự đoàn kết nội bộ. Trong khi đó, các đảng phái khác lại lâm vào tình trạng bị chia rẽ và có ít cơ sở trong quần chúng. Một số đảng mới thành lập lại có ít lực lượng và kinh nghiệm tranh cử. Hai đảng FUNCINPEC và SRP đã và đang trải qua cơn khủng hoảng niềm tin và sứt mẻ lực lượng. Nhiều đảng viên cao cấp và cốt cán của họ đã bỏ đảng và gia nhập CPP. Về mặt uy tín đối với nhân dân, CPP ngày càng vượt trội về tầm ảnh hưởng so với các chính đảng khác. Chính phủ của đảng cầm quyền CPP đã đưa đất nước đi lên, tạo cơ hội phát triển cho người nghèo nên giành được sự ủng hộ của đông đảo người dân Campuchia.

Cũng theo giới phân tích, mặc dù cuộc bầu cử quốc hội năm 2008 diễn ra theo phương thức bầu cho đảng, không bầu cho cá nhân, nhưng rõ ràng là các cá nhân lãnh đạo các đảng đóng vai trò rất quan trong trong việc thu hút cử tri ủng hộ cho đảng mình. Các nhà lãnh đạo của CPP như Heng Somrin, Chea Sim, Hun Sen đều đã gây dựng được uy tín và ảnh hưởng lớn trong dân chúng. Còn các thủ lĩnh các đảng phái khác không có những chính khách có đủ tầm cỡ có thể đảo ngược tình thế hiện nay.

Từ nay cho đến ngày bầu cử, cuộc vận động tranh cử ở Campuchia còn tiếp tục sôi động và có thể có những diễn biến phức tạp khi các đảng đối lập cay cú trước thế mạnh của đảng Nhân dân Campuchia.

Nguyễn Khắc Đức

Các tin, bài viết khác