Tái cơ cấu nông nghiệp vùng Tứ giác Long Xuyên

Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ vừa tổ chức họp trao đổi phương pháp phối hợp thực hiện xây dựng đề án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp vùng Tứ giác Long Xuyên (TGLX). Vùng TGLX gồm 3 tỉnh - thành An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ, có tổng diện tích tự nhiên khoảng 488.935ha, trong đó An Giang chiếm 48,92%, Kiên Giang 47,97% và Cần Thơ 3,11%.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá hiện trạng vùng TGLX đồng thời trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm phối hợp hiệu quả giữa các bên liên quan để xây dựng tốt đề án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp của vùng. Trong đó, các đại biểu đều thống nhất cao sự cần thiết phải thực hiện đề án nhằm sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng và cơ chế chính sách để giúp vùng TGLX quản lý tốt lũ, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và chủ động trong ngăn mặn…

XUÂN QUANG

Các tin, bài viết khác