Tấn công mạng tại Việt Nam giảm mạnh

Thống kê mới nhất từ Kaspersky Security Network (KSN) cho thấy, số lượng các cuộc tấn công mạng đã giảm mạnh. 

Cụ thể, trong năm 2021, KSN đã phát hiện và chặn 63.482.728 vụ tấn công mạng khác nhau lây lan qua internet trên máy tính người dùng thuộc KSN tại Việt Nam. Đây là con số thấp nhất trong vòng 5 năm qua, giảm 871.402 vụ so với năm 2020.  

Số liệu từ KSN cũng cho thấy, mối đe dọa liên quan đến phần mềm độc hại phát tán qua USB, CD, DVD và các phương thức ngoại tuyến khác của năm 2021 giảm đáng kể so với các năm trước, chỉ còn 162.913.157 mối đe dọa (năm 2020 là 268.515.947 mối đe dọa).

Một trong những đóng góp to lớn về việc giảm số lượng các cuộc tấn công mạng vào năm 2021 là nhờ những nỗ lực của Việt Nam trong việc tạo ra một không gian mạng an toàn.  

Đọc nhiều nhất

Metaverse: Vũ trụ ảo, giá trị thực

Metaverse: Vũ trụ ảo, giá trị thực

Metaverse (vũ trụ ảo) đang dần hình thành và ngày càng có nhiều ứng dụng trong đời sống số. Về mặt quản lý nhà nước, chúng ta cần tăng cường và chủ động thực hiện các chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đồng thời hạn chế những bất cập trong lĩnh vực này.

Câu chuyện công nghệ