Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động trọng tài

SGGP
Sở Tư pháp TPHCM vừa phối hợp với Hội Trọng tài thương mại TPHCM cùng các cơ quan chuyên trách ký kết kế hoạch “Nâng cao hiệu quả hoạt động trọng tài thương mại trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2018-2020”.

Mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường cơ chế thông tin, phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động trọng tài thương mại, các tổ chức trọng tài thương mại trên địa bàn TPHCM; đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức trọng tài...

Từ năm 2017 đến nay, Sở Tư pháp TPHCM đã biên soạn và phát hành hàng ngàn tờ gấp “Trọng tài thương mại - Một phương thức giải quyết tranh chấp” nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về hoạt động trọng tài thương mại. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp TPHCM cũng đã phối hợp với sở, ngành và hiệp hội doanh nghiệp tại TPHCM tổ chức nhiều hoạt động phổ biến Luật Trọng tài thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Cụ thể như lồng ghép phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp về Luật Trọng tài thương mại thông qua chương trình “Cafe sáng thứ bảy”, thực hiện tuyên truyền thông qua hình thức tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại văn phòng Trung tâm Tư vấn pháp luật (thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM)... 

Thêm nữa, Sở Tư pháp TP cũng tổ chức các lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp như hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng trọng tài thương mại và kinh nghiệm trong giải quyết tranh chấp thương mại; hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật hội nhập kinh tế quốc tế...; lồng ghép giới thiệu về trọng tài thương mại thông qua chuyên đề “Giới thiệu về Luật Trọng tài thương mại năm 2010” tại hội nghị tập huấn kỹ năng quản trị tổ chức hành nghề luật sư vào các năm 2016, 2017 và 2018. 

Đáng chú ý, Sở Tư pháp TPHCM còn thường xuyên triển khai những nội dung về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực trọng tài thương mại như rà soát, cập nhật danh sách các tổ chức trọng tài thương mại và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp TP; rà soát và chuẩn hóa các quy trình, thủ tục hành chính liên quan trọng tài thương mại theo định hướng cải cách hành chính; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008; cung cấp thông tin về đăng ký hoạt động của các tổ chức trọng tài thương mại cho cá nhân, tổ chức theo quy định pháp luật; đóng góp ý kiến đối với những dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trọng tài thương mại; kịp thời có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan hướng dẫn giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thi hành Luật Trọng tài thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo Sở Tư pháp TPHCM, qua công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động trọng tài thương mại cho thấy, đa số trung tâm trọng tài thương mại đều có ý thức chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại như thực hiện việc đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung hoạt động của các trung tâm trọng tài thương mại...

THANH TUYẾT

Các tin, bài viết khác