Tạo điều kiện cho các tổ chức hành nghề luật sư hoạt động

SGGP
Sở Tư pháp TPHCM cho biết, những năm gần đây, số lượng thủ tục về thay đổi, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động tổ chức hành nghề luật sư chiếm số lượng lớn hơn so với các thủ tục còn lại trong cùng lĩnh vực. 

Cụ thể, năm 2018 TPHCM có 487/768 thủ tục, chiếm tỷ lệ 63,4%. Nhưng từ đầu năm 2019 đến nay, có 425/640 (chiếm 66,4%) thủ tục thay đổi, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động tổ chức hành nghề luật sư.

Đáng chú ý, khi tiếp nhận các thủ tục hành chính nói trên, Sở Tư pháp nhận thấy vẫn còn phổ biến tình trạng chưa đảm bảo yêu cầu, điều kiện, thành phần hồ sơ xử lý theo quy định. Từ đó dẫn đến việc phải trả hồ sơ tại chỗ, hoặc yêu cầu bổ sung để đủ cơ sở xử lý theo quy định, làm kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do pháp luật về luật sư được quy định, hướng dẫn thực hiện tại nhiều văn bản khác nhau, nên khi thực hiện, một số tổ chức hành nghề luật sư chưa quan tâm đến các nội dung đã nêu. 

Do vậy, để hạn chế tình trạng trên, Sở Tư pháp vừa giới thiệu các thủ tục hành chính khá cụ thể liên quan đến việc thay đổi, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động tổ chức hành nghề luật sư. Chẳng hạn như, thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư theo Quyết định 2700 ngày 29-6-2018 của UBND TPHCM; một số thủ tục liên quan thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng, chấm dứt tổ chức hành nghề luật sư.

Trong đó, có nêu chi tiết về điều kiện thực hiện, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, thời gian xử lý, nơi tiếp nhận và trả kết quả, lệ phí…

NGỌC VÂN

Các tin, bài viết khác