Tạo động lực cho kinh tế tư nhân

Tiếp nối những biện pháp đã triển khai thành công trong năm 2023, Trung Quốc vừa công bố các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hỗ trợ kinh tế tư nhân.

Tạo động lực cho kinh tế tư nhân

Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc, ông Trịnh Sách Khiết, cho biết, các biện pháp thực tế hơn sẽ được triển khai trong 6 lĩnh vực, gồm: đẩy nhanh quá trình xây dựng luật về phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnh truyền thông và trao đổi các cấp, lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp tư nhân; tăng cường phân tích sự phát triển của kinh tế tư nhân; thu hút thêm nguồn vốn tư nhân vào các dự án kỹ thuật lớn của quốc gia như các dự án đường sắt, năng lượng, sinh thái, môi trường; biểu dương những điển hình tiêu biểu; hoàn thiện các cơ chế làm việc nhằm tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển.

Nhờ hàng loạt chính sách khuyến khích phát triển, những năm gần đây, doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng.

Theo số liệu của Chính phủ nước này, từ tháng 1 đến tháng 11-2023, kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu của các doanh nghiệp tư nhân đã tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2022. Nếu không tính lĩnh vực bất động sản, đầu tư tư nhân cũng tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Hiện nay, kinh tế tư nhân đóng góp hơn 50% thuế, hơn 60% GDP, hơn 70% thành tựu đổi mới công nghệ, hơn 80% việc làm ở đô thị và hơn 90% số lượng doanh nghiệp.

Các biện pháp mới được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc cam kết cải thiện khu vực tư nhân, nhằm giúp khu vực này trở nên “lớn hơn, tốt hơn và mạnh mẽ hơn” trong thời kỳ phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19.

Trong năm qua, bên cạnh ưu đãi miễn giảm nhiều loại thuế, Chính phủ Trung Quốc tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tư
nhân tham gia ngày càng sâu rộng hơn trong đầu tư các công trình trọng điểm quốc gia. Doanh nghiệp tư nhân được tiếp cận công khai các dự án lớn trên mạng, được pháp luật bảo vệ quyền sở hữu tư nhân, được tiếp cận nguồn vốn lãi suất ưu đãi.

Tin cùng chuyên mục