Tạo động lực để phát triển nhanh

Hôm nay 25-10, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt TP nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 16-NQ/TƯ của Bộ Chính trị “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020” (gọi tắt là Nghị quyết 16). Đây là cơ sở để các cấp ủy hiểu sâu về Nghị quyết 16, từ đó vận dụng sáng tạo, xây dựng thành chương trình hành động sát với thực tế địa phương, đơn vị.

Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị ra đời trong bối cảnh TPHCM đã có những chuyển biến sâu sắc, luôn vững vàng về chính trị, giữ vững sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện được vai trò trung tâm về nhiều mặt của khu vực phía Nam và cả nước.

Tuy nhiên, TPHCM vẫn còn khó khăn, thách thức như tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm năng của TP; kết cấu hạ tầng ngày càng quá tải, bất cập, nhất là tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế còn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây bất ổn.

Những yếu kém, bất cập đó có nguyên nhân năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức Đảng còn yếu; một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, suy thoái tư tưởng chính trị, giảm sút ý chí chiến đấu, suy thoái đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, có mặt yếu kém. Chính vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho TPHCM từ nay đến năm 2020 là tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, nỗ lực phấn đấu, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển TP nhanh và bền vững với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn với khu vực và cả nước; từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á; góp phần tích cực đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Để đạt mục tiêu nói trên, hội nghị quán triệt này giúp cho các cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của TPHCM, thấy được thành tựu cũng như những hạn chế, yếu kém thời gian qua và mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu đến năm 2020 để xây dựng thành chương trình hành động của cấp ủy, chú trọng tìm ra giải pháp mang tính đột phá. Xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, “vì cả nước, cùng cả nước” theo tinh thần Nghị quyết 16 là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, đồng thời cũng là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở trung ương và các địa phương.

Từ kinh nghiệm 10 năm thực hiện Nghị quyết 20 của Bộ Chính trị về phát triển TPHCM đến năm 2010 cho thấy, để Nghị quyết 16 sớm đi vào cuộc sống, các cấp ủy Đảng phải luôn luôn tìm tòi đổi mới phương thức lãnh đạo theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, tăng cường phân cấp, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của từng tập thể cấp ủy; quá trình chỉ đạo bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn và làm việc có trách nhiệm; quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với trình độ, năng lực và chuyên môn để phát huy hiệu quả công tác.

Một trong những yêu cầu triển khai Nghị quyết 16 là gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, trong đó tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình - phê bình, xem đây là công việc nền nếp, tự giác, càng ngày đi vào chiều sâu, thiết thực. Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư cấp ủy và thủ trưởng đơn vị. Quá trình triển khai Nghị quyết 16 đặt ra cho cấp ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm. Đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thường xuyên đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Việc quán triệt Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch từ cấp TP xuống cấp cơ sở cũng chính là cụ thể hóa các bước đột phá về thể chế mà Nghị quyết 16 đã cho phép TPHCM vận dụng, tạo động lực để TPHCM phát triển nhanh, bền vững, trở thành thành phố văn minh, hiện đại, xứng tầm thời đại.

Tuấn Sơn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thần tốc xét nghiệm - Yếu tố then chốt

Triển khai thần tốc xét nghiệm tại các vùng có nguy cơ; thực hiện tiêm đủ vaccine mũi 1, tiến tới sớm đạt mức tiêm mũi 2 theo yêu cầu, tất cả đã góp phần mang lại hiệu quả kiểm soát dịch, giúp Hà Nội, TPHCM cùng nhiều địa phương nới lỏng dần việc giãn cách xã hội. 

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn