Tây Nguyên: Nhiều công trình thủy điện nợ tiền đền bù, đất tái định cư

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cho biết, tính đến hết năm 2010, vẫn còn hàng trăm hộ dân ở Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi các công trình thủy điện vẫn chưa được đền bù, tái định cư, định canh.

Ở công trình thủy điện Đồng Nai 3 (Đắc Nông) có 105 hộ chưa có nhà tái định cư, 41 hộ chưa nhận tiền đền bù, 341 hộ chưa nhận đất sản xuất, 83 hộ nhận đất nhưng không đủ định mức. Công trình thủy điện Plei Krông (Kon Tum) còn 66 hộ chưa có đất, 88 hộ chưa được đền bù.

Ở Gia Lai, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi thủy điện An Khê - Ka Năk vẫn chưa được cấp đất, một số hộ có đất canh tác trên cao trình nước dâng nhưng không có đường để vào canh tác. Trong đó, “món nợ” của thủy điện Plei Krông đã kéo dài từ nhiều năm nay, các dự án thủy điện khác cũng dây dưa tương tự.

C. HOAN

Các tin, bài viết khác