Tây Ninh: Đề nghị công an cung cấp thông tin cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn

Ngày 20-1, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh đề nghị phối hợp cung cấp danh sách thông tin cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn.

Sở Nội vụ đề nghị công an tỉnh khi kiểm tra, xử lý các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn cần kịp thời cung cấp thông tin về Sở Nội vụ để xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Danh sách trường hợp vi phạm nồng độ cồn sẽ bao gồm thông tin căn cước công dân, cơ quan công tác và nội dung cụ thể về mức độ vi phạm ghi nhận được, làm cơ sở xem xét xử lý.

Trước đó, UBND tỉnh Tây Ninh có văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm quy định cấm người đã sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nếu vi phạm sẽ xử lý theo đúng tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, hướng tới hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu bia không lái xe”.

Tin cùng chuyên mục