Thác Bản Giốc - Cao Bằng

Thác Bản Giốc - Cao Bằng.


Thanh Bình. Ảnh: LÃ ANH

Các tin, bài viết khác