Thác Bản Giốc - Cao Bằng

Thác Bản Giốc - Cao Bằng
Thác Bản Giốc - Cao Bằng ảnh 1

Thác Bản Giốc - Cao Bằng.


Thác Bản Giốc - Cao Bằng ảnh 2

Thanh Bình. Ảnh: LÃ ANH