Thác Ông, thác Bà

Thác Ông, thác Bà

Đoạn sông của dòng sông Bé qua vùng ven Vườn quốc gia Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước có đoạn khoảng 1km, hình thành 2 dòng thác:

Dòng thác trên thoáng rộng, cảnh đẹp với màn nước mượt mà, trong suốt…, mà người S’Tiêng gọi là Liêng Hur (thác Ông, ảnh 1); dòng thác dưới, hẹp dáng nhưng mạnh mẽ, cảnh quanh nền thác sinh động gọi là Liêng Tăr Nhă (thác Bà, ảnh 2). 

Thác Ông, thác Bà ảnh 1
Ảnh 1
Thác Ông, thác Bà ảnh 2
Ảnh 2

NGUYỄN HÙNG HẢI