Thanh Hóa: Thêm 7 cây cổ thụ được công nhận là cây di sản Việt Nam

Ngày 2-6 tới đây, tại đền thờ Trần Khát Chân (thôn 8, làng Đốn Sơn, xã Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) sẽ tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận cây di sản Việt Nam do Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cấp.

Trước đó, ngày 21-12-2012, Hội đồng cây di sản Việt Nam đã họp, xét duyệt hồ sơ và kết luận toàn bộ quần thể 7 cây tại Đền Đốn Sơn (thờ danh tướng Trần Khát Chân), gồm: Cây trôi, cây trám đen, cây vải, cây trâm vối, cây muỗm, cây báng và cây thanh thất đã hội đủ các tiêu chí là cây di sản Việt Nam; 7 cây này đều có niên đại trên 600 năm tuổi.

Lễ đón nhận Bằng công nhận cây di sản Việt Nam được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 614 năm ngày mất của danh tướng Trần Khát Chân (1366 - 1399). Ông là danh tướng thời Trần có công lớn trong quá trình đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi đất phương Nam.

PHONG HẢI

Các tin, bài viết khác