Thanh Hóa xây dựng Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

UBND tỉnh Thanh Hóa và Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn đang tập trung triển khai dự án xây dựng Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, dự kiến động thổ san lắp mặt bằng từ giữa tháng 5 tại huyện Tĩnh Gia. Cùng thời điểm này, tại khu kinh tế Nghi Sơn có hai dự án đi vào hoạt động là Nhà máy Xi măng Công Thanh và Nhà máy Bia Thanh Hóa - Nghi Sơn, đồng thời san lấp 50 ha mặt bằng xây dựng Nhà máy Gang thép Nghi Sơn. 

Tr. XUÂN

Các tin, bài viết khác