Thành lập Hiệp hội An ninh mạng quốc gia

Chiều 8-9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất, nhiệm kỳ I (2023 - 2028) của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã bầu Ban Chấp hành hiệp hội nhiệm kỳ I gồm 28 đồng chí.
Thành lập Hiệp hội An ninh mạng quốc gia

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an được bầu làm Chủ tịch hiệp hội. Hiệp Hội An mạng mạng quốc gia là tổ chức xã hội, nghề nghiệp đầu tiên hướng tới mục tiêu bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia, nâng cao tiềm lực quốc gia trên không gian mạng, hình thành hệ sinh thái an ninh mạng bản sắc Việt Nam.

Phát biểu tại đại hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ, tình hình an toàn, an ninh mạng thời gian qua diễn biến phức tạp, trong bối cảnh cách mạng khoa học, công nghệ tiếp tục phát triển nhanh, mạnh, trong khi sự phát triển trong nước chưa theo kịp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn trên lĩnh vực an ninh mạng diễn ra gay gắt, quyết liệt hơn, tác động sâu sắc tới tình hình an ninh chính trị toàn cầu, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong công tác bảo đảm chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia trên không gian mạng.

Để giải quyết được những thách thức này, chỉ cơ quan nhà nước là chưa đủ, phải có sự chung tay, tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Do đó, vấn đề đặt ra là tập trung xây dựng, triển khai nhiệm vụ, giải pháp để an ninh mạng và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia thực sự trở thành động lực chính cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc…

Tin cùng chuyên mục