Thành phố Cần Thơ:

Thành lập Viện Công nghệ sinh học vùng ĐBSCL

Chiều 23-6, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, lãnh đạo thành phố Cần Thơ vừa tổ chức cuộc họp với trường Đại học Cần Thơ, Viện Lúa ĐBSCL, các ngành liên quan… thống nhất thành lập Viện Công nghệ sinh học vùng ĐBSCL tại Cần Thơ.

Với mục tiêu nghiên cứu và chuyển giao những tiến bộ công nghệ sinh học vào sản xuất, đồng thời đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn có trình độ cao; phục vụ tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Theo đó, đề nghị Bộ Khoa học - Công nghệ hỗ trợ kinh phí xây dựng Phòng thí nghiệm công nghệ Gien (ở Viện Lúa ĐBSCL) và Viện Nghiên cứu phát triển đào tạo, ứng dụng công nghệ sinh học (tại trường ĐHCT). Ước tính kinh phí khoảng 60 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2006 - 2008.

H.P.L.

Các tin, bài viết khác