Tháo gỡ khó khăn cho 4.000 tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nước

SGGPO
Nếu dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất kinh doanh trong năm 2020 được thông qua, thu ngân sách Nhà nước trong năm 2020 sẽ giảm khoảng 1.400 tỷ đồng. 

Công ty Thủy điện Sơn La là một trong những đơn vị thuộc diện phải nộp tiền để được khai thác tài nguyên nước

Công ty Thủy điện Sơn La là một trong những đơn vị thuộc diện phải nộp tiền để được khai thác tài nguyên nước

Theo Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất kinh doanh trong năm 2020 được trình UBTVQH cho ý kiến chiều nay 18-9, Chính phủ trình Quốc hội cho miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại Luật Tài nguyên nước năm 2012 trong thời hạn từ ngày 1-1-2020 đến hết ngày 31-12-2020. Chính phủ sẽ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.

Báo cáo đánh giá tác động chính sách này do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thừa uỷ quyền của Chính phủ ký ban hành, cho biết, thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ xây dựng, báo cáo Chính phủ trình UBTVQH, Quốc hội xem xét, quyết định miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất, kinh doanh trong năm 2020.

Theo quy định tại Luật Tài nguyên nước năm 2012 và Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17-7-2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được thu từ ngày 1-9-2017. Sau gần 3 năm thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương đã phê duyệt khoảng 4.000 Quyết định cấp quyền khai thác tài nguyên nước với tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước đến tháng 6-2020 khoảng 10.600 tỷ đồng.

Trên cơ sở số liệu kê khai của khoảng 4.000 công trình khai thác từ các doanh nghiệp đã có giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước (trong đó, dự kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp khoảng 700 công trình, địa phương cấp khoảng 3.300 công trình), ước tính năm 2020 số tiền cấp quyền khoảng 1.400 tỷ đồng.

Do đó, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020 sẽ tháo gỡ khó khăn cho khoảng 4.000 tổ chức, cá nhân với số tiền được miễn nộp từ 150.000 đồng đến 116.334 triệu đồng (Công ty Thủy điện Sơn La ở tỉnh Sơn La). Tuy nhiên, thu ngân sách Nhà nước trong năm 2020 sẽ giảm khoảng 1.400 tỷ đồng. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được điều tiết lại (đối với quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do trung ương cấp, được phân bổ 30% số thu cho địa phương, 70% cho ngân sách trung ương), do đó ngân sách trung ương và địa phương đều chịu tác động tiêu cực.

ANH PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Ấm dần từng khúc

- Du lịch xứ mình đã động cựa gì đáng kể để chuẩn bị hồi phục chưa? Liệu có cơ hội nào rõ ràng để ngành dịch vụ quan trọng này gượng dậy và tươi tắn?

Giao thông - Đô thị

Xe khách chờ… khách

Bộ GTVT vừa ban hành dự thảo quy định về tổ chức hoạt động vận tải hành khách (VTHK) trong thời gian các địa phương nới lỏng biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đây là cơ sở để các nhà xe chuẩn bị phương án hoạt động trở lại, đưa dịch vụ, giao thương trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Quy hoạch

Tin buồn