Thêm 3 huyện nghèo của Kon Tum được Chính phủ hỗ trợ

UBND tỉnh Kon Tum cho biết, Chính phủ vừa thông qua chủ trương hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện trong cả nước có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, 23 huyện nghèo này sẽ được Chính phủ thực hiện cơ chế hỗ trợ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương với định mức mỗi huyện bằng 70% mức bình quân của các huyện theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27-12-2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo trong cả nước. Kon Tum có 3 huyện nghèo được hỗ trợ là Đăk Glei, Sa Thầy, Kon Rẫy (ngoài 2 huyện Tu Mơ Rông và Kon Plông lâu nay đã được hưởng trong diện 30a/CP).

Theo Nghị quyết 30a/CP, mỗi huyện nghèo được trung ương ưu tiên hỗ trợ trên 4 lĩnh vực, gồm: Hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập; có chính sách ưu đãi về giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí; chính sách cán bộ; chính sách, cơ chế đầu tư cơ sở hạ tầng ở cả thôn, bản, xã và huyện...nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.

L.Khế

Các tin, bài viết khác