Thêm 95 triệu AUD hỗ trợ chương trình phát triển bền vững và toàn diện của Việt Nam

Chương trình hợp tác giữa Chính phủ Australia và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã bắt đầu vào năm 2012 và sẽ được tiếp tục đến năm 2026, trị giá 95 triệu AUD.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski và bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam tại lễ ký kết
Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski và bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam tại lễ ký kết

Ngày 14-6, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho biết, WB và Chính phủ Australia vừa chính thức phê duyệt việc tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác chiến lược nhằm hỗ trợ chương trình phát triển bền vững và toàn diện của Việt Nam. Chương trình hợp tác giữa Chính phủ Australia và WB tại Việt Nam đã bắt đầu vào năm 2012 và sẽ được tiếp tục đến năm 2026, trị giá 95 triệu AUD.

Chương trình đối tác chiến lược này giúp hỗ trợ chương trình phát triển của Việt Nam thông qua việc cung cấp thông tin, phân tích và hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ thiết kế các chính sách đầy đủ thông tin, toàn diện và bền vững.

“Chúng tôi rất biết ơn Chính phủ Australia đã cung cấp nguồn lực bổ sung này để cho phép chương trình đối tác chiến lược giữa Chính phủ Australia và WB có thể tiếp tục hỗ trợ Việt Nam giai đoạn phát triển quan trọng này, trong lúc Việt Nam đang tìm cách để đạt được nguyện vọng trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045”, bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết.

Các lĩnh vực hỗ trợ bao gồm cải cách thể chế, công bằng và hòa nhập xã hội, quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp và tăng trưởng dựa trên đổi mới - sáng tạo.

Trong 5 năm qua, chương trình đối tác chiến lược giữa Chính phủ Australia và WB đã có tác động đến hơn 58 chính sách và quy định, thúc đẩy nâng cao chất lượng khung pháp lý của Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục