Thi đua xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại

SGGPO
Sáng 28-9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước TP Đà Nẵng lần thứ V giai đoạn 2020-2025 với sự tham dự của hơn 400 đại biểu. Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự đại hội.

Dấu ấn riêng có của Đà Nẵng

Báo cáo tại đại hội, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, đối với các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Đà Nẵng đã có những cách làm cụ thể để đưa các phong trào này đi vào cuộc sống và đạt nhiều kết quả thiết thực.

Về phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, TP Đà Nẵng đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng, 11/11 xã thuộc huyện Hòa Vang được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Thi đua xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại ảnh 1 Đẩy mạnh thi đua sản xuất, phát triển kinh tế
Với phong trào thi đua “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”, Đà Nẵng tổ chức các chương trình đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo thành phố với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư; ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng. Giai đoạn 2017 - 2020, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập khoảng 27.900 doanh nghiệp, tổng vốn điều lệ đăng ký trên 200.000 tỷ đồng.
Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” được triển khai sâu rộng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố cơ bản được chuẩn hóa, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thi đua xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại ảnh 2 11/11 xã thuộc huyện Hòa Vang được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
Đặc biệt, với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 của Đà Nẵng đã về đích trước 2 năm. Dự kiến cuối năm 2020, số hộ nghèo còn sức lao động chiếm tỷ lệ là 2,04%/tổng số hộ dân cư (không có hộ nghèo còn sức lao động chuẩn Trung ương), số hộ cận nghèo còn lại chỉ chiếm tỷ lệ 1,21%/tổng số hộ dân cư. Tổng nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo trong giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng đã tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua, trọng tâm là thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hàng năm và giai đoạn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và TP Đà Nẵng.

Thi đua xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại ảnh 3 Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng trao cờ thi đua cho 29 tập thể xuất sắc tiêu biểu 
Tham dự và phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị không chỉ lãnh đạo, triển khai đường lối mà còn là sáng tạo, ban hành nhiều quy định phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, như: Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng thành phố giai đoạn 2016 - 2020”; Quy định về tôn vinh “Công dân Đà Nẵng tiêu tiểu”, “Doanh nghiệp Đà Nẵng tiêu biểu", Giải thưởng “Toa sáng Blouse trắng”.... Về công tác thi đua, Đà Nẵng là nơi khởi xướng và tiên phong đi đầu thực hiện nhiều phong trào có ý nghĩa, giàu tính nhân văn, mang lại hiệu quả thiết thực, như: Phong trào vận động “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Chương trình “Thành phố “5 không” “3 có” “4 an”, Cuộc vận động "3 hơn" trong cải cách hành chính;....
Thi đua xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại ảnh 4 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại đại hội
“Đây là những nét riêng, thể hiện tính năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng trong phong trào thi đua yêu nước những năm qua có tính nêu gương, mang lại hiệu quả thiết thực và có tiếng vang trong cả nước. Các chương trình hành động, phong trào thi đua yêu nước đã làm cho thành phố thay da đổi thịt, thay đổi từng ngày và đang cố gắng vươn lên là thành phố môi trường, thành phố đáng sống của cả nước”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh.

Huy động mọi nguồn lực để phát triển

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng, phát triển TP Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”, trong giai đoạn 2020-2025, theo ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, công tác thi đua, khen thưởng thành phố cần tăng cường việc phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp trong phát động, tổ chức và tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục xây dựng, bổ sung, sửa đổi các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng cho phù hợp với thực tiễn; đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố.

Ngoài ra, thực hiện thủ tục hành chính về hồ sơ, thủ tục khen thưởng, củng cố, hoàn thiện, phát huy vai trò, trách nhiệm tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng từ thành phố đến các cơ sở. Đà Nẵng đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

“Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới từ phong trào thi đua, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Đổi mới và bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, đề xuất các giải pháp để tăng tỷ lệ khen thưởng đối với cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu”, ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

Trong những năm tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có những thời cơ thuận lợi và thách thức khá phức tạp. Đó là những vấn đề mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải cương quyết nỗ lực phấn đấu, quyết tâm khắc phục Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đề ra những chủ trương đường lối mục tiêu và nhiệm vụ đây mạnh nhiệm vụ đổi mới công nghiệp hóa và hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ đất nước ta trong thời gian tới. Trong đó, thi đua yêu nước sẽ tiếp tục là một động lực lớn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Thi đua xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại ảnh 5 Nhân dịp khai giảng năm học mới cùng với mùa Trung thu sắp đến, với tư cách Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Hội trẻ em Việt Nam, Quỹ trẻ em Việt Nam, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh dành 200 suất học bổng gửi tặng đến các cháu học sinh của TP Đà Nẵng, Ngân hàng Vietinbank đồng hành ủng hộ cho Quỹ bảo trợ trẻ em TP Đà Nẵng với số tiền 2 tỷ đồng.
Để tiếp tục giữ vững phong trào thi đua trong thời gian đến, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị, Đà Nẵng cần quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng và việc thi hành Luật Thi đua, khen thưởng được sửa đổi bổ sung, tăng cường tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của các phong trào thi đua, vận động thu hút sự tham gia tự giác tích cực của đông đảo tầng lớp nhân dân; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, gắn công việc hằng ngày, là nền tảng tổ chức thi đua sáng tạo phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, hoàn cảnh.

XUÂN QUỲNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tin tức - Sự kiện

Cơ hội phát triển

Đà Nẵng phát triển du lịch chất lượng cao

Đà Nẵng phát triển du lịch chất lượng cao

Với nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đặc sắc; cơ sở hạ tầng được đầu tư hiện đại, thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt, đường biển lẫn đường hàng không; môi trường du lịch an toàn; và là nơi diễn ra nhiều sự kiện quốc tế, những năm qua, Đà Nẵng đã khẳng định thương hiệu điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua cũng đánh giá Đà Nẵng đã thực hiện hiệu quả 3 đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu và có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Giáo dục - Đào tạo

Viết về Đà nẵng

" />