Thị xã Bến Cát, Bình Dương: Tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Sáng 29-3, Thị ủy Bến Cát (Bình Dương) tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 29, khóa XII (mở rộng), định kỳ quý 1-2024.

Thị xã Bến Cát, Bình Dương: Tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Tham dự có ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Minh Thạnh, Bí thư Thị ủy; ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch UBND thị xã.

thanh.jpg
Lãnh đạo HĐND tỉnh Bình Dương và Thị uỷ Bến Cát tại hội nghị

Theo ông Bùi Minh Thạnh, trong quý 1-2024, công tác tổ chức, xây dựng Đảng tiếp tục được lãnh đạo thực hiện tốt; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác cải cách hành chính trong Đảng tiếp tục được thực hiện, tổng số đảng viên kết nạp đến nay là 65/89 chỉ tiêu đạt 73% chỉ tiêu năm 2024.

ân.jpg
Lãnh đạo UBND thị xã Bến Cát phát biểu ý kiến tại hội nghị

Về kinh tế - xã hội, tổng số vốn đầu tư công năm 2023 đã giải ngân đến hết ngày 31-1-2024 là gần 492 tỷ đồng, đạt 99,61% kế hoạch được giao. Đồng thời, thị xã tập trung thực hiện công tác giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là hơn 438 tỷ đồng, ước giá trị giải ngân đến ngày 31-3-2024 là hơn 72 tỷ đồng, đạt 16,45% kế hoạch.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 1.293 tỷ đồng, đạt 32% so với dự toán tỉnh giao; tổng thu ngân sách địa phương gần 317 tỷ đồng, đạt 30% so với dự toán tỉnh giao. Đáng chú ý là việc thị xã đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) đảm bảo thiết thực, hiệu quả triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số của thị xã và định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý. Nổi bật trong quý I là Ủy ban Pháp luật tổ chức thẩm định Đề án thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương.

Tin cùng chuyên mục