Thiếu vốn phát triển hạ tầng Phú Quốc

Ngày 25-10, làm việc với Tổ công tác của Chính phủ về nghiên cứu, cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Văn Thi thừa nhận, hiện tại cơ sở hạ tầng như cầu đường, điện, nước trên đảo yếu kém nên nhà đầu tư ngán ngại, không dám vào đầu tư.  Do vậy tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển đảo Phú Quốc đến năm 2020; bổ sung một phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban quản lý phát triển đảo; thành lập thêm ba phòng chuyên môn cho ban quản lý phát triển đảo và ba phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Quốc.

Đối với nguồn vốn đầu tư, giai đoạn 2013-2015, bố trí cho Kiên Giang khoảng 4.500 tỷ đồng trong tổng số khoảng 6.500 tỷ đồng nhu cầu để hoàn thiện các công trình giao thông chính yếu…

Ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ, cho rằng vấn đề khó khăn nhất của Phú Quốc hiện tại là thiếu vốn. Hiện nguồn vốn phân bổ đến năm 2015 đã không còn, trong khi đó Phú Quốc đang cần một lượng vốn khá lớn để hoàn thành các công trình giao thông. Vấn đề này, tổ công tác sẽ đề nghị Chính phủ, các bộ ngành Trung ương tăng cường nguồn vốn dự trữ, vốn nhàn rỗi và vốn toàn xã hội cho Phú Quốc. 

TRỌNG NGHĨA

Các tin, bài viết khác