THÔNG BÁO Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX

Trong 2 ngày 3 và 4-7-2012, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã họp Hội nghị lần thứ 10 để thảo luận, đề ra Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; xem xét, cho ý kiến báo cáo và ra kết luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì và tổng kết hội nghị.

1. Trên cơ sở quán triệt quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển được xác định trong Nghị quyết 13, Hội nghị Thành ủy đã dành thời gian thảo luận, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng thành phố, nhằm triển khai cụ thể một trong ba đột phá chiến lược giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Hội nghị Thành ủy xác định cần tập trung nguồn lực cho 5 lĩnh vực trọng tâm: hạ tầng giao thông; hạ tầng đô thị; hạ tầng thủy lợi, chống ngập nước và ứng phó với biến đổi khí hậu; hạ tầng y tế; hạ tầng giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ. Đồng thời, phát triển hợp lý, đồng bộ hạ tầng cung cấp điện; hạ tầng khu công nghiệp; hạ tầng thương mại - dịch vụ; hạ tầng thông tin, truyền thông; hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch. Hội nghị đề ra 3 giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý và thực hiện theo quy hoạch; tiếp tục hoàn thiện chính sách để thu hút mạnh và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn phát triển kết cấu hạ tầng; thực hiện cải cách hành chính nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong đầu tư, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng.

Chính nội dung của Nghị quyết 13 mở ra cho thành phố tầm nhìn bao quát hơn, đồng bộ hơn; chương trình hành động này là sự phát triển để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhằm tái cấu trúc kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường an ninh - quốc phòng, phát triển thành phố theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững.

2. Về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012, quán triệt sâu sắc Kết luận số 10-KL/TW Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Thành ủy đã ban hành nghị quyết để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2012, làm cơ sở để các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời sớm nhận thức tác dụng phụ, tiêu cực do các chính sách giảm tổng cầu của nền kinh tế, nên đã bám sát tình hình, chủ động áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt, nỗ lực ngăn chặn xu hướng suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về vốn, thị trường, thủ tục hành chính.

Từ nỗ lực vượt khó của các cấp, các ngành, của các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố, cùng với những kết quả và kinh nghiệm đạt được sau 16 tháng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố phục hồi và đang diễn biến tích cực hơn. GDP quý 2 tăng 8,8% (quý 1 tăng 7,4%), nâng GDP thành phố 6 tháng đầu năm đạt 8,1%; trong đó, dịch vụ tăng 8,7%, công nghiệp - xây dựng tăng 7,1%, nông nghiệp tăng 4,9%, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 giảm 0,43%, so với tháng 12 năm 2011 tăng 2,05%, thấp hơn mức tăng của cả nước; tiếp tục bổ sung, thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới thiết bị, công nghệ; các chương trình bình ổn thị trường được thực hiện có hiệu quả; cải cách hành chính có tiến bộ; thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả kéo giảm ùn tắc giao thông (giảm 80% so với cùng kỳ) và tai nạn giao thông (giảm 25,69% số vụ, giảm 30% số người chết, giảm 40% số người bị thương vì tai nạn giao thông so với cùng kỳ); giảm ô nhiễm môi trường, giảm ngập nước; quản lý và phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, văn hóa, y tế,… có tiến bộ; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp lao động tập thể được chú trọng; giữ vững ổn định chính trị; các chính sách xã hội, trợ cấp cho diện chính sách, hộ nghèo và người thuộc diện bảo trợ xã hội được tập trung thực hiện; các cuộc vận động tương trợ và tiết kiệm được đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của kinh tế thế giới, cùng những khó khăn, hạn chế của tình hình kinh tế thành phố và trong nước, sức mua giảm sút, hàng hóa tồn kho nhiều, tuy lãi suất ngân hàng có xu hướng giảm, nhưng doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng ít,... đã ảnh hưởng tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố; xuất khẩu tăng trưởng chậm; thị trường chứng khoán bấp bênh, thị trường bất động sản tiếp tục đóng băng; chỉ số giá tiêu dùng giảm do sức mua giảm chứ không phải do giảm chi phí của nền kinh tế; số lượng doanh nghiệp giải thể, phá sản, ngưng sản xuất tăng nhanh; đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhất là người lao động có thu nhập thấp.

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ trong thực hiện Nghị quyết 13, tạo điều kiện để thành phố củng cố vị trí, vai trò hạt nhân trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Vùng đô thị TPHCM; xây dựng kế hoạch cụ thể giai đoạn 5 năm, từng năm, theo từng loại dự án: dự án sử dụng 100% vốn ngân sách Nhà nước, dự án sử dụng một phần vốn ngân sách Nhà nước và dự án 100% đầu tư tư nhân để cân đối nguồn lực, đẩy mạnh nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách và quy định pháp luật, huy động vốn; phân công thực hiện; hoàn thiện cơ chế giám sát, chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng, tăng cường đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực công tác tại các ban quản lý dự án;… tạo điều kiện cho nhân dân lao động nghèo, người có thu nhập thấp được hưởng thành quả từ đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, thu hẹp khoảng cách thụ hưởng phúc lợi xã hội giữa các tầng lớp dân cư. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định trong khi tập trung thực hiện nghiêm Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, phải tiếp tục phấn đấu với các biện pháp quyết liệt, có hiệu quả từ đây đến cuối năm nhằm phục hồi nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đạt mục tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2012, tạo tiền đề thuận lợi cho việc xây dựng và thực hiện kế hoạch năm 2013. Đồng chí chỉ đạo ưu tiên hàng đầu hiện nay là tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các bộ - ngành Trung ương để tháo gỡ về vốn, mở rộng thị trường, thực hiện các biện pháp miễn, giảm, dãn thời hạn nộp thuế cho các đối tượng ưu đãi; chống thất thu thuế, góp phần tạo bình đẳng trong kinh doanh. Tiếp tục tổ chức các nhóm công tác, nắm bắt cụ thể tình hình từng nhóm doanh nghiệp, thực hiện các biện pháp kích cầu, nhằm giúp doanh nghiệp giảm nhanh lượng hàng tồn kho, hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng các thị trường tiềm năng, phát triển hệ thống phân phối; tháo gỡ thủ tục hành chính; rà soát năng lực thi công để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án thuộc ngân sách thành phố; khai thác hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, thực hiện có hiệu quả “Năm An toàn giao thông”; quyết liệt phòng chống dịch bệnh, bảo vệ tính mạng và sức khỏe nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tích cực chăm lo đời sống nhân dân, nhất là gia đình chính sách, người nghèo, người về hưu; phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ người lao động nghèo thông qua các cuộc vận động của mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là phong trào 3 tương trợ, 3 tiết kiệm. Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa IX kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và đồng bào thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, ra sức khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012 và Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo chuyển biến mới trong thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ TPHCM.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA IX

Thông tin liên quan

 Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải: Quyết liệt phấn đấu tăng GDP 10%

 Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 10: Đến năm 2015 đáp ứng nhà ở lưu trú cho khoảng 100.000 công nhân

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chị Nguyệt từ thiện

“Chị Nguyệt ơi, quận đang vận động tài trợ phương tiện đi học cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chị có tham gia đóng góp không?”. Nhận cuộc gọi của đại diện Ủy ban MTTQ quận 11, TPHCM, chị Đặng Thị Minh Nguyệt (chủ doanh nghiệp Decal Minh Nguyệt) không chần chừ, nhận lời tài trợ ngay 10 chiếc xe đạp.

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Thành công làm nên uy tín Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, các chuyên gia và truyền thông Đức đã đánh giá về những thành công làm nên uy tín của Việt Nam, cũng như những khía cạnh chính của Đại hội Đảng XIII.

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

Bãi bỏ tờ khai nguồn gốc, doanh nghiệp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng

Tổng cục Hải quan thông tin, sau gần 1 tháng áp dụng nghị quyết về việc khai và chia sẻ dữ liệu điện tử thông tin phương tiện nhập khẩu, bãi bỏ tờ khai nguồn gốc cho thấy cơ quan hải quan sẽ tiết kiệm được hàng trăm ngàn giờ công, còn doanh nghiệp tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng chi phí.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP