Thông báo Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa IX

TP Hồ Chí Minh ngày 3 tháng 7 năm 2013

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM họp trong ngày 2 và sáng ngày 3 tháng 7 năm 2013 đã thảo luận sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy về tình hình thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau khi kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 theo Kết luận số 72-KL/TU ngày 29 tháng 10 năm 2012; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013.

1. Hội nghị thống nhất nhận định qua 1 năm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, đặc biệt là nhóm giải pháp đầu tiên - kiểm điểm tự phê bình, phê bình, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của mình, nguyên nhân chủ quan theo 3 nội dung cấp bách, nhất là những hạn chế, khuyết điểm kéo dài qua một số nhiệm kỳ, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị; đã tập trung, khẩn trương chỉ đạo thực hiện ngay một số giải pháp, trong đó chú trọng các giải pháp tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng bộ với nhân dân thông qua việc chăm lo đời sống nhân dân; tiếp công dân, giải quyết dứt điểm những trường hợp khiếu nại kéo dài nhiều năm; giải quyết những vấn đề bức xúc của đảng viên và nhân dân; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp…; bước đầu có chuyển biến về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên về 3 vấn đề cấp bách của Nghị quyết, nhất là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; bước đầu khắc phục tư tưởng coi khuyết điểm chỉ là của người khác, đơn vị khác; chỉ thấy khuyết điểm của người khác, đơn vị khác; tạo được sự chuyển biến bước đầu tích cực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. Một số ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy cơ sở chuẩn bị chưa tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hoặc trong tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình chưa bám sát 3 vấn đề cấp bách. Sự chuyển biến về hành động của cán bộ, đảng viên sau kiểm điểm tự phê bình còn ít, kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm chậm, chưa đáp ứng mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Hội nghị thống nhất với nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

2. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy và nhất trí đánh giá: Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy đạt được một số kết quả bước đầu; không chỉ rà soát, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của bản thân Ban Thường vụ Thành ủy, nội bộ Đảng bộ, hệ thống chính trị thành phố, mà gắn liền với việc giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân (vấn đề quy hoạch, thu hồi dự án “treo” chậm triển khai, tăng cường tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại tồn đọng, kéo dài, đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chăm lo an sinh xã hội...).

Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện nhiều đầu việc trọng tâm chậm so với Kết luận 72. Chủ yếu là do việc chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của Ban Thường vụ Thành ủy chưa thật quyết liệt, chưa đúng mức.

3. Về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2013, hội nghị thống nhất nhận định: các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức; tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước đạt 7,9% (cùng kỳ tăng 8,1%); chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,78% so cuối năm 2012 (cùng kỳ tăng 2,05%). Tập trung cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả chương trình bình ổn thị trường gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tích cực, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại và đầu tư, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; hoàn thành một số công trình giao thông trọng điểm, góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm số vụ, số người chết và số người bị thương vì tai nạn giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, giảm ngập nước, quản lý và phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, định hướng hoạt động văn hóa; phát huy vai trò động lực của khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, chăm lo cho diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo; các cuộc vận động tương trợ và tiết kiệm được đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

Tuy nhiên, kinh tế thành phố tiếp tục gặp nhiều khó khăn, sức mua giảm, hàng hóa tồn kho nhiều, tuy lãi suất ngân hàng liên tục giảm, nhưng vẫn ở mức cao và khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp thấp. Thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu hồi phục; nợ xấu còn cao và hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro; hiệu quả khai thác, sử dụng vốn còn hạn chế. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thành phố tăng thấp, ảnh hưởng tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện nay và giai đoạn tiếp theo. Tình hình doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, tình trạng thiếu việc làm, mất việc làm của người lao động tuy có giảm so cùng kỳ nhưng có xu hướng tăng dần từ đầu năm 2013. Tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp; ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tình trạng quá tải tại các bệnh viện chậm khắc phục, cơ sở vật chất phục vụ khám, chữa bệnh và công tác đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế chưa đáp ứng yêu cầu. Đời sống của nhân dân tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhất là công nhân, người lao động có thu nhập thấp.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội đề ra trong 6 tháng cuối năm 2013.

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, càng đi sâu vào quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Thành ủy, ban thường vụ các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đảng viên Đảng bộ thành phố càng nhận thức sâu sắc hơn về sự cần thiết, tính đúng đắn, kịp thời của Nghị quyết; ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình lần này, là một dịp rất quý để mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên tự nhìn nhận lại mình, suy ngẫm về mình, tự chấn chỉnh lại mình, xốc lại đội ngũ để làm cho Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm với khối lượng công việc lớn, đạt kết quả bước đầu rất quan trọng; đã nhận dạng rõ hơn, sâu sắc hơn tình trạng và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tạo chuyển biến bước đầu trong công tác xây dựng Đảng, có thêm kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, kiểm điểm tự phê bình, phê bình trong Đảng.

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện quyết liệt những giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nhận thức sự chuyển biến sẽ góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục soi rọi lại mình, quyết tâm cao hơn nữa để sớm thực hiện các đề án, giải pháp đạt tiến độ đề ra, báo cáo kết quả thực hiện tại các hội nghị Thành ủy.

Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành cần có quyết tâm cao, kiên trì thực hiện đồng bộ, toàn diện 4 nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về thường xuyên thực hiện tự phê bình, phê bình, về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng; về cơ chế, chính sách; về công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng bộ với nhân dân.

Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, bổ sung, điều chỉnh, triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố; tăng cường đi cơ sở, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển kinh tế tập thể, theo tinh thần lo cho doanh nghiệp, lo cho công nhân là lo cho chính mình; nghiên cứu, rà soát, bổ sung chương trình kích cầu về đối tượng, về chính sách hỗ trợ nhất là đối với công nghiệp hỗ trợ và các ngành đang thuận lợi về thị trường; giải quyết hàng tồn kho, giảm chi phí sản xuất - kinh doanh; phát triển nhà ở xã hội; tiếp tục thu hút, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trong phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Tích cực chăm lo đời sống nhân dân, nhất là gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, sinh viên; kiên quyết không chạy theo “bệnh thành tích”, tổng kết chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2, đánh giá đúng thu nhập thực tế để xác định mức thu nhập thuộc diện nghèo, cận nghèo mới phù hợp; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, giải pháp giảm nghèo bền vững, tăng hộ khá giai đoạn 3; thực hiện nghiêm chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của cán bộ chủ chốt, cán bộ dân cử các cấp; giải quyết những vấn đề bức xúc, nguyện vọng, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính; khẩn trương hoàn chỉnh đề án xây dựng mô hình chính quyền đô thị trình Trung ương; tạo cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện, phát huy cao nhất tính năng động, sáng tạo, nguồn lực của thành phố, nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền địa phương, nâng cao đời sống nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2013, tạo chuyển biến mới trong thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA IX

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì buổi làm việc của đoàn kiểm tra với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp với tình hình phòng chống dịch Covid-19, không phô trương, tránh hình thức.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nhiều tấm gương học tập và làm theo Bác

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại tỉnh Tây Ninh đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo lời Bác, được Thủ tướng tặng bằng khen.

Xây dựng Đảng

Linh hoạt sinh hoạt trực tuyến ở các tổ chức cơ sở Đảng

Trong thời điểm TPHCM thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, các tổ chức cơ sở Đảng đã linh hoạt vận dụng nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nội dung, chất lượng các buổi sinh hoạt Đảng theo đúng quy định. 

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

Tháo gỡ vướng mắc về chuyển đổi đất: Giá nhà có thể giảm 20%

Ngày 26-11, hơn 200 doanh nghiệp và các chuyên gia đã tham dự hội nghị đối thoại “Cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng và lĩnh vực liên quan” do Bộ Xây dựng và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức tại Hà Nội và 63 điểm cầu trên cả nước. Thông tin cuộc đối thoại cho thấy, nhiều khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đầu tư, xây dựng.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP