Vịnh Nha Trang

Thu phí 40.000 đồng/lượt khách bơi lặn

HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua nghị quyết về thu phí 5.000 đồng/người/lượt đối với khách tham quan, lưu trú trên vùng biển, đảo vịnh Nha Trang. Đối với khách vào vùng lõi của khu bảo tồn, mức thu là 10.000 đồng/người/lượt với khách xem san hô bằng tàu đáy kính; 40.000 đồng/người/lượt với khách bơi lặn.

Về quản lý số tiền phí thu được, 55% sẽ để lại chi trả cho hoạt động của đơn vị thực hiện thu phí, 45% số thu sẽ nộp ngân sách để sử dụng cho công tác bảo tồn biển vịnh Nha Trang. Mức phí này sẽ áp dụng từ năm 2008.

H.L. 
 

Các tin, bài viết khác