Thừa Thiên - Huế: Thành lập khu bảo vệ thủy sản thứ tư ở vùng đầm phá

(SGGPO).- Ngày 20-11, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa có quyết định Thành lập Khu bảo vệ thuỷ sản Đập Tây-Chùa Ma, với diện tích 35 ha, thuộc xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc (nằm trong hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, rộng lớn nhất Đông Nam Á). Nơi đây là một trong những bãi giống, bãi đẻ  và sinh sống của các loài thủy sản của vùng đầm phá này.

Việc thành lập Khu bảo vệ thuỷ sản nhằm mở rộng, phát triển và quản lý mạng lưới các khu bảo vệ thủy sản trên toàn đầm phá, vùng nước nội địa Tam Giang - Cầu Hai.

Đến nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thành lập 4 khu bảo bảo vệ thủy sản ở đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, gồm: Khu bảo vệ Doi Chỏi (xã Phú Diên), khu bảo vệ  Cồn Chìm-xã Vinh Phú (huyện Phú Vang); khu Cồn Cát-xã Ðiền Hải, huyện Phong Ðiền và khu Đập Tây-Chùa Ma.

Trong các khu bảo vệ, nghiêm cấm hoàn toàn các hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản và xây dựng các công trình sản xuất, kể cả công trình nhà ở làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên và môi trường thuỷ sinh.

Phan Lê

Các tin, bài viết khác