Thừa Thiên-Huế: Thưởng 50-100 triệu đồng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích môi giới đầu tư

Ngày 14-5, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, vừa ban hành quy định mức thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác vận động kêu gọi dự án đầu tư (môi giới đầu tư) vào địa bàn tỉnh.

Theo đó,  nếu môi giới được dự án có vốn đầu tư từ 5 triệu USD đến dưới 10 triệu USD được thưởng 50 triệu đồng; dự án có vốn đầu tư từ 10 triệu USD đến dưới 30 triệu USD được thưởng 70 triệu  đồng; dự án có vốn đầu tư từ 30 triệu USD trở lên được thưởng 100 triệu đồng.

Đối với cơ quan, tổ chức, cán bộ công chức Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế được trích thưởng bằng 10% theo mức quy định trên. Kinh phí khen thưởng trích từ nguồn sự nghiệp xúc tiến đầu tư của tỉnh.

Kinh phí khen thưởng trên được chi trả 50% khi dự án hoàn thành đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định của Nhà nước, tiến hành khởi công xây dựng và được chi đủ 100% khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

P.Lê

Các tin, bài viết khác