Thực hiện phân cấp ủy quyền: Không thêm thủ tục, tránh phiền hà cho người dân

Đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu TP Thủ Đức thể chế hóa kế hoạch, phân công, phân nhiệm cụ thể bằng những quyết định bổ sung chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban. Đồng thời, xây dựng quy trình để thực hiện cụ thể, rõ ràng đối với từng phòng, ban.

Chiều 25-10, UBND TP Thủ Đức tổ chức hội nghị triển khai quyết định về ủy quyền cho TP Thủ Đức, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TPHCM và Chủ tịch UBND TPHCM.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh, việc TPHCM thành lập TP Thủ Đức - thành phố trực thuộc thành phố là điểm mới, là sự phát triển đột phá, là mô hình mẫu chưa có tiền lệ nhưng lãnh đạo TPHCM cũng như cả hệ thống chính trị tại TP Thủ Đức và người dân đều dốc sức làm cho mô hình này thực sự hiệu quả. 

Thực hiện phân cấp ủy quyền: Không thêm thủ tục, tránh phiền hà cho người dân ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí nhận xét, trong quá trình triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc đòi hỏi phải tìm mọi cách tháo gỡ và việc phân cấp ủy quyền cũng là một trong những giải pháp.

Theo đồng chí, trước đây, TPHCM đã phân cấp ủy quyền cho TP Thủ Đức nhưng chưa đủ để TP Thủ Đức phát triển. Do đó, TPHCM đã xây dựng thêm 2 quyết định phân cấp ủy quyền một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM cho UBND TP Thủ Đức và Chủ tịch UBND TP Thủ Đức. Các quyết định trên căn cứ chặt chẽ vào cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn. 

Để thực hiện có hiệu quả các quyết định trên, đồng chí Võ Văn Hoan yêu cầu TP Thủ Đức thể chế hóa kế hoạch, phân công, phân nhiệm cụ thể bằng những quyết định bổ sung chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban. Đồng thời, xây dựng quy trình để thực hiện cụ thể, rõ ràng đối với từng phòng, ban.

Cùng với đó, mẫu hoá các thủ tục với nguyên tắc “không làm thêm thủ tục”. “Những việc ở trên làm thế nào thì chuyển xuống dưới làm đúng như vậy, không thêm thủ tục nhằm tránh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp”, đồng chí Võ Văn Hoan lưu ý.

Mặt khác, đồng chí yêu cầu TP Thủ Đức ban hành cơ chế tham mưu, cơ chế thẩm định chuyên ngành, thẩm định pháp lý và phải có một cơ quan trung gian thẩm định pháp lý các văn bản sẽ ban hành.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cũng chỉ đạo giám đốc các sở, ngành TPHCM có liên quan đến quyết định phân cấp ủy quyền, từ nay đến 5-11 phải thực hiện hướng dẫn quy trình, thủ tục, mẫu mã, chuyển giao công nghệ cũng như cử cán bộ xuống tận nơi hỗ trợ TP Thủ Đức. Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho phép TP Thủ Đức “đặt hàng” các sở, ngành về nhân sự; song song đó phải chủ động đào tạo cán bộ tại chỗ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Võ Văn Hoan yêu cầu TP Thủ Đức nhanh chóng ban hành các chương trình, đề án với điều kiện đến tháng 3-2023 phải ban hành xong 30 đề án đã đề ra. Trong đó, khẩn trương ban hành các trung tâm tổ chức bộ máy (Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật, Trung tâm Công tác xã hội, Trung tâm Khởi nghiệp - Đổi mới sáng tạo…) kèm theo đó là cơ chế tổ chức hoạt động.

Thực hiện phân cấp ủy quyền: Không thêm thủ tục, tránh phiền hà cho người dân ảnh 2 Quang cảnh hội nghị triển khai quyết định phân cấp uỷ quyền 

Trước đó, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã ký 2 quyết định về ủy quyền cho Chủ tịch UBND TP Thủ Đức thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND TPHCM trên các lĩnh vực gồm: Xây dựng – Môi trường – Đô thị; Kinh tế - Ngân sách – Dự án; Tư pháp; Văn hoá – Giáo dục – Thông tin – Xã hội – Khoa học; Đối ngoại; Nội vụ. 

Cụ thể, trong lĩnh vực Xây dựng – Môi trường – Đô thị, UBND TP Thủ Đức được tiến hành các thủ tục quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp thu hồi đất, gồm: xây dựng, phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư.

UBND TP Thủ Đức cũng được phê duyệt tất cả nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500 trên địa bàn TP Thủ Đức; chủ động quản lý và tổ chức thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP Thủ Đức. 

Trong lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách - Dự án, UBND TP Thủ Đức được trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chợ loại I theo hướng dẫn của Sở Công thương; ban hành quyết định thành lập chợ loại II, loại III; trực tiếp thực hiện trong tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh khai thác chợ theo chủ trương kêu gọi xã hội hoá. Đơn vị này cũng được phép thực hiện một số nhiệm vụ đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích. Trong đó, được phép quyết định chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển; quyết định các giải pháp phát triển thị trường, cơ cấu tổ chức quản lý công ty, phê duyệt quỹ lương…

Đối với lĩnh vực Tư pháp, UBND TPHCM ủy quyền cho UBND TP Thủ Đức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam trên địa bàn TP Thủ Đức; thực hiện công tác mua sắm tập trung tài sản công trên địa bàn TP Thủ Đức.

Riêng lĩnh vực Văn hoá – Giáo dục – Thông tin – Xã hội – Khoa học, UBND TP Thủ Đức có quyền kiểm tra các điều kiện hoạt động của văn phòng đại diện của cơ quan báo chí trên địa bàn TP Thủ Đức. Trường hợp không đủ điều kiện, địa phương này được quyền ban hành văn bản yêu cầu cơ quan báo chí chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện và xử lý theo quy định pháp luật. 

UBND TP Thủ Đức cũng được chủ động đặt tên công trình công cộng khác ngoài công trình có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng trên địa bàn; chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật được tổ chức trên địa bàn TP Thủ Đức (trừ các chương trình trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương). Đơn vị này cũng được ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, chức năng của cơ quan chủ quản đối với Trường Cao đẳng Thủ Thiêm TPHCM và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức.

Đối với lĩnh vực Đối ngoại, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức được quyết định tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm, làm việc, giao lưu, trao đổi chuyên gia, xúc tiến thương mại - đầu tư, giảng dạy, học tập và ký kết thỏa thuận quốc tế trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của TP Thủ Đức. 

Trong lĩnh vực Nội vụ, cho phép Chủ tịch TP Thủ Đức thành lập, chia, tách; sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt Điều lệ đối với các tổ chức có phạm vi phạt động trên địa bàn TP Thủ Đức. 

Việc ủy quyền có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2024.

Tin cùng chuyên mục