Tiền Giang: Rừng phòng hộ ven biển mỏng dần

Rừng đước và mắm ở khu vực xã Tân Thành bị nước biển tàn phá.

(SGGP-12G).- Rừng phòng hộ Gò Công (chủ yếu là cây đước, mắm, bần) đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc chắn sóng cho tuyến đê biển dài 21km, bảo vệ an toàn cho toàn vùng ngọt hóa khu vực phía Đông của tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, tấm lá chắn này hiện không còn tác dụng do xâm thực của biển.

Theo ước tính của ngành chức năng, trong vòng 15 năm qua, rừng phòng hộ ven biển Gò Công thiệt hại bình quân 15ha/năm, gây ảnh hưởng nguy hiểm đến đê biển. Nếu không có giải pháp hiệu quả cứu rừng phòng hộ ở khu vực này thì trong vài năm nữa, đai rừng sẽ bị mất trắng, hậu quả thật khó lường.

Hữu Chí

Các tin, bài viết khác