Tiền Giang: Xử lý thông tin qua e-mail

Từ ngày 8-8, mọi tổ chức và công dân có yêu cầu phản ánh, kiến nghị, tố cáo và yêu cầu giải quyết những vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, UBND các huyện trong tỉnh có thể gửi qua e-mail: bbwebsite@tiengiang.gov.vn và đường dây nóng: (073) 888444.

Khi tiếp nhận, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chuyển thông tin (chậm nhất là 1 ngày kể từ khi nhận được thông tin) đến các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và UBND huyện xem xét, xử lý và trả lời.

T.G.

Các tin, bài viết khác