Đà Nẵng

Tiếp tục hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng bão số 1

UBND TP Đà Nẵng có Quyết định số 6143/QĐ-UBND về chế độ hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 1 (bão Chanchu). Theo đó, việc hỗ trợ gồm các mức như sau: Cấp 500 triệu đồng tổ chức đào tạo, dạy nghề cho con em của những ngư dân bị nạn trong bão số 1; cấp 500 triệu đồng tổ chức đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng cho ngư dân trên địa bàn TP Đà Nẵng nhằm phục vụ khai thác hải sản xa bờ; cấp tối đa không quá 2,4 tỷ đồng hỗ trợ một phần kinh phí để cải tạo, sửa chữa nhà ở cho gia đình ngư dân bị chết, mất tích trong cơn bão số 1...

L.PH.

Các tin, bài viết khác