Tiếp tục xuất hiện trang web giả mạo EVN

Qua theo dõi, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên nhận thấy tình trạng giả mạo thương hiệu, nhãn hiệu EVN đã diễn ra nhiều lần trong thời gian qua. Do đó, EVN đề nghị khách hàng sử dụng điện và người dân nâng cao cảnh giác, tránh bị hại hoặc bị lợi dụng vào mục đích xấu.

Ngày 19-9, EVN thông tin, gần đây, trên mạng internet tiếp tục xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu, nhãn hiệu của EVN, có địa chỉ: http://quydautunoiboevn.com.

Giao diện của trang web giả mạo logo của EVN

Giao diện của trang web giả mạo logo của EVN

EVN khẳng định trang web tại địa chỉ này hoàn toàn không phải của EVN cũng như của bất cứ đơn vị thành viên nào thuộc EVN. Trang web này đã sử dụng một số nội dung, hình ảnh, logo có thể gây hiểu nhầm là ấn phẩm thông tin thuộc EVN, có khả năng ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng khi sử dụng các thông tin tại trang web này.

Hiện nay, EVN chỉ sở hữu trang web tại địa chỉ: http://www.evn.com.vn. Do vậy, EVN đề nghị các đơn vị, người dân, doanh nghiệp sử dụng điện khi có yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào của EVN chỉ tra cứu thông tin tại địa chỉ: http://www.evn.com.vn hoặc liên hệ các Trung tâm Chăm sóc khách hàng thuộc các tổng công ty điện lực để được hỗ trợ.