Tiêu chuẩn để trở thành trọng tài viên

SGGP
Theo Điều 20 Luật Trọng tài thương mại, tiêu chuẩn để trở thành trọng tài viên bao gồm: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự, có trình độ đại học và đã qua thực tế công tác theo ngành đã học từ 5 năm trở lên. 
Trong trường hợp đặc biệt, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm thực tiễn, tuy không đáp ứng được yêu cầu nêu trên (có trình độ đại học và đã qua thực tế công tác theo ngành đã học từ 5 năm trở lên) cũng có thể được chọn làm trọng tài viên.
Đối với Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), điều kiện trở thành trọng tài viên VIAC gồm một số điều kiện như sau: 
Điều kiện chung là tuổi từ 30 - 70; tốt nghiệp đại học và đã qua thực tế công tác theo ngành đã học từ 8 năm trở lên, trừ trường hợp chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm. Cam kết giải quyết vụ kiện một cách độc lập, khách quan, công bằng và nhanh chóng; sẵn sàng tham gia vào các hoạt động của trung tâm; nỗ lực cống hiến vì sự phát triển của trung tâm.
Bên cạnh đó, VIAC còn có điều kiện bổ sung ngoài các điều kiện quy định, đó là cá nhân nộp đơn đề nghị xét kết nạp làm trọng tài viên VIAC phải đáp ứng thêm một trong các điều kiện: Đã là trọng tài viên trong 3 vụ tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài trước đó, hoặc có tên trong danh sách trọng tài viên của một tổ chức trọng tài được công nhận trên thế giới và đã tham gia giải quyết ít nhất 1 vụ tranh chấp tại tổ chức này. Hoặc có giới thiệu của hiệp hội nghề nghiệp trong phạm vi toàn quốc, trường đại học, viện nghiên cứu… Hoặc được ít nhất 1 thành viên trong ban điều hành trung tâm giới thiệu. Việc xem xét kết nạp một cá nhân làm trọng tài viên thuộc thẩm quyền của ban điều hành VIAC.

ÁNH NGỌC

Các tin, bài viết khác