Tinh giản biên chế - phải cương quyết

Dự kiến giảm gần 14.000 biên chế trong 6 năm tới ở TPHCM theo Đề án của Sở Nội vụ TP vừa trình UBNDTP đang nhận được nhiều sự quan tâm. Trong đó khối hành chính sẽ giảm 1.300 người, khối sự nghiệp sẽ giảm hơn 12.600 người, tương đương 10% tổng biên chế hiện có. Cả nước, dự kiến giảm biên chế hơn 296.000 người.

Việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị ban hành ngày 17-4-2015 nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, giảm chi thường xuyên, thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Thời gian qua, cả nước đã tiến hành 3 đợt tinh giản biên chế. Trong thực tế cũng đã đạt được một số kết quả, nhưng tổng số biên chế có xu hướng tăng, cơ cấu chưa hợp lý; bộ máy vẫn cồng kềnh, chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo. Nguyên nhân chính là người đứng đầu chưa làm hết thẩm quyền, trách nhiệm đối với công tác tinh giản biên chế, thiếu nhất quán trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; công tác quản lý biên chế phân tán, thiếu tập trung; chế độ chính sách chưa sát thực tiễn và chưa tạo sự đột phá.

Lần này, để thực hiện tốt, theo Nghị quyết Bộ Chính trị là phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước và sự giám sát của cơ quan dân cử. Cả hệ thống chính trị có quyết tâm, giảm biên chế nhưng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tiến hành đồng bộ với cải cách hành chính, thực hiện chế độ công vụ, nâng cao chất lượng các dịch vụ công, khắc phục sự chồng chéo theo hướng một việc giao cho một cơ quan chủ trì. Tinh giản biên chế đi đôi với cải cách tiền lương, đổi mới hệ thống chính trị, phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức, viên chức hợp lý.

Đặt mức phấn đấu tinh giản tối thiểu 10% cho 6 năm tới cùng với việc khuyến khích chuyển đổi thêm 10% số lượng biên chế sang cơ chế tự chủ đối với sự nghiệp công đòi hỏi việc triển khai thực hiện phải hết sức cương quyết, phải phân công, phân cấp và trách nhiệm phải rõ ràng. Cấp trung ương nên tập trung nghiên cứu, hoạch định chiến lược, xây dựng chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn và kiểm tra thực hiện, giảm tối đa những công việc cụ thể - không nên “ôm” nhiều việc, nhất là những việc có tính chất xin - cho. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc, phát huy hệ thống công nghệ thông tin, giảm tối đa “bệnh giấy tờ, hội họp”. Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, ai không phù hợp thì bố trí vào việc khác. Thực hiện xã hội hóa đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động. Hướng tới cái gì xã hội làm được thì nhà nước không làm, thông qua hình thức đấu thầu những dịch vụ công. Việc tinh giản biên chế liên quan đến con người, quá trình triển khai thực hiện sao cho nhuần nhuyễn, công khai, dân chủ, thấu tình đạt lý và có kinh phí để giải quyết chính sách.

Với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và bước đi rõ ràng, với quyết tâm thực hiện ở các cấp, các cơ quan đơn vị, nhất là cấp trên và người đứng đầu, tin rằng đề án sẽ thực hiện được. Trong thực tế, hiện nay, việc khoán biên chế cũng có tỷ lệ dôi ra; số người làm việc chưa phù hợp, kiến thức, khả năng chuyên môn chưa đáp ứng, hiệu quả làm việc không cao còn không ít. Khắc phục tình trạng ngại va chạm, nể nang, thực hiện việc đánh giá, phân loại công tâm, khách quan cũng sẽ góp phần tích cực trong việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Vấn đề đặt ra là làm sao thu hút cho được người có trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn, có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu công tác. Lời giải không chỉ là nâng cao thu nhập mà còn là môi trường làm việc, là hướng phát triển nghề nghiệp, là hiệu quả công việc mang lại.

TPHCM là nơi có áp lực về công việc lớn, nơi có nguồn nhân lực có tính cạnh tranh cao; còn nhiều bất cập về cơ chế, chính sách đối với đô thị đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhất định sẽ tiếp tục có những đề xuất để tháo gỡ. Với những đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới để phát triển, TPHCM sẽ là nơi thực hiện tốt việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

PHẠM PHƯƠNG THẢO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thích ứng với bối cảnh mới

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB-XH), do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên năm 2020, cả nước chỉ đưa khoảng 78.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tuy vậy, trong 5 năm gần đây, bình quân, mỗi năm số lượng người lao động Việt Nam xuất khẩu lao động vẫn ở mức cao: khoảng 100.000 - 120.000 người.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Hệ lụy từ “vết dầu loang”

Liên tiếp thời gian qua đã có nhiều hội thảo, báo cáo chuyên sâu về quy hoạch cũng như thực hiện quy hoạch trên địa bàn TPHCM. Qua đó cho thấy, quy hoạch chung của TPHCM định hướng phát triển “tập trung, đa cực”, nhưng thực tế việc phát triển đô thị đi theo “vết dầu loang” đã để lại nhiều hệ lụy.

Tin buồn

Tin buồn Bà mẹ Việt Nam anh hùng PHẠM THỊ BẠCH CÚC

Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ quận Bình Thạnh, TPHCM; Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường 24, quận Bình Thạnh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Bà mẹ Việt Nam anh hùng PHẠM THỊ BẠCH CÚC