Tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ 1 tỷ đồng xây nhà cho người nghèo ở Phú Yên

Ngày 2-11, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên cho biết, đã phân bổ 1 tỷ đồng (nguồn hỗ trợ từ tỉnh Vĩnh Phúc) xây dựng 20 căn nhà đại đoàn kết, mỗi căn 50 triệu đồng cho 9 huyện, thị xã, thành phố.

Ngoài kinh phí trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với chính quyền cùng cấp tuyên truyền, vận động thêm các nguồn đối ứng của gia đình, hỗ trợ của cộng đồng, nguồn hợp pháp khác đảm bảo kinh phí xây dựng mỗi nhà tối thiểu ở mức từ 80 triệu đồng trở lên; đảm bảo nền cứng, khung cứng, mái cứng.

Trao tặng, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho người nghèo ở tỉnh Phú Yên trước đó

Trao tặng, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho người nghèo ở tỉnh Phú Yên trước đó

Theo ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên, sự hỗ trợ này nhằm chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững; góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Phú Yên hiện còn khoảng 2.000 căn nhà ở tạm, trong đó khoảng 1.000 đủ điều kiện như: có vốn đối ứng, có nguồn gốc đất ở hợp pháp để hỗ trợ kinh phí xây dựng xây dựng lại nhà ở.

Từ tháng 12-2022 đến nay, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Phú Yên đã giải ngân số tiền 39,3 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 786 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục