Tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết BCH Trung ương Đảng khóa XI

Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn vừa tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho cán bộ chủ chốt của Tổng công ty.

Các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI).

Sau đó, cấp ủy đảng các chi bộ, đảng bộ cơ sở sẽ tổ chức nghiên cứu, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 của BCH Trung ương Đảng khóa XI một cách thiết thực, hiệu quả, để cán bộ, đảng viên trong đơn vị nắm vững các nội dung cơ bản về chủ trương, quan điểm của Đảng đã được Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XI thông qua; thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công đại hội Đảng cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

MINH CHÁNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đại hội XIII của Đảng dành 3 ngày thảo luận công tác nhân sự, bắt đầu từ chiều 28-1

Đại hội XIII của Đảng dành 3 ngày thảo luận công tác nhân sự, bắt đầu từ chiều 28-1

Thời gian dành cho thảo luận công tác nhân sự là 3 ngày, như vậy là rất đủ thời gian để các đại biểu nghiên cứu đầy đủ nhất hồ sơ từng ứng viên để lựa chọn một cách chính xác. Sau khi bầu xong Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo Đảng.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chị Nguyệt từ thiện

“Chị Nguyệt ơi, quận đang vận động tài trợ phương tiện đi học cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chị có tham gia đóng góp không?”. Nhận cuộc gọi của đại diện Ủy ban MTTQ quận 11, TPHCM, chị Đặng Thị Minh Nguyệt (chủ doanh nghiệp Decal Minh Nguyệt) không chần chừ, nhận lời tài trợ ngay 10 chiếc xe đạp.

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Thành công làm nên uy tín Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, các chuyên gia và truyền thông Đức đã đánh giá về những thành công làm nên uy tín của Việt Nam, cũng như những khía cạnh chính của Đại hội Đảng XIII.

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

Bãi bỏ tờ khai nguồn gốc, doanh nghiệp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng

Tổng cục Hải quan thông tin, sau gần 1 tháng áp dụng nghị quyết về việc khai và chia sẻ dữ liệu điện tử thông tin phương tiện nhập khẩu, bãi bỏ tờ khai nguồn gốc cho thấy cơ quan hải quan sẽ tiết kiệm được hàng trăm ngàn giờ công, còn doanh nghiệp tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng chi phí.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP