Tổng lượng phát thải khí nhà kính chiếm 0,5%

Theo Bộ TN-MT, tổng lượng phát thải khí nhà kính của Việt Nam hiện nay chiếm khoảng 0,5% tổng lượng phát thải toàn cầu. 

Mặc dù được xếp vào danh sách các quốc gia có tổng lượng phát thải khí nhà kính thấp, không có nghĩa vụ phải cắt giảm khí nhà kính nhưng Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng rõ nhất của biến đổi khí hậu.

Trong giai đoạn 2016-2020, thời tiết, khí hậu ở Việt Nam có nhiều diễn biến bất thường. Nhiệt độ trung bình ở nhiều khu vực trong cả nước có xu hướng nóng nhất trong lịch sử, diễn biến lượng mưa trung bình xu hướng tăng nhẹ, một số nơi không phù hợp với quy luật nhiều năm.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng phức tạp, có dấu hiệu gia tăng cả về tần suất và phạm vi ảnh hưởng. 

Tin cùng chuyên mục