TP Bảo Lộc đưa vào hoạt động trung tâm điều hành thông minh

Chiều 28-3, UBND TP Bảo Lộc đã phối hợp với VNPT Lâm Đồng tổ chức khai trương và vận hành Trung tâm điều hành thông minh (IOC) TP Bảo Lộc.

Trung tâm điều hành thông minh TP Bảo Lộc sẽ giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; chỉ tiêu báo cáo, thống kê; giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền; giám sát quản lý, sử dụng đất đai; giám sát, điều hành an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông; tương tác, giao tiếp phục vụ công dân; giám sát chất lượng môi trường; giám sát, điều hành lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch...

Trung tâm điều hành thông minh (IOC) TP Bảo Lộc

Trung tâm điều hành thông minh (IOC) TP Bảo Lộc

TP Bảo Lộc đặt mục tiêu tạo nên một môi trường hành chính thân thiện, công khai, minh bạch; thiết lập cầu nối để người dân tiếp cận trực tiếp với chính quyền cũng như tạo nên một môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh cho tất cả các công ty, doanh nghiệp, người dân khi thực hiện hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

“Việc xây dựng và đưa Trung tâm điều hành thông minh Bảo Lộc đi vào hoạt động là tiền đề quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số của thành phố”, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc cho biết.

Tin cùng chuyên mục