TP Bảo Lộc xây dựng Bệnh viện II Lâm Đồng

Ngày 6-7, TP Bảo Lộc đã khởi công xây dựng Bệnh viện II Lâm Đồng với quy mô 500 giường bệnh. Bệnh viện được xây mới trên diện tích 10ha tại phường B’Lao, tổng vốn đầu tư là 495 tỷ đồng (từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ) do Công ty CP Xây dựng I Lâm Đồng thi công.

Dự kiến, công trình hoàn thành vào cuối năm 2013.

H.HƯƠNG

Các tin, bài viết khác