TPHCM: Chấn chỉnh công tác thu - chi đầu năm học

Chiều 6-10, Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản gửi Trưởng phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và 21 quận, huyện, hiệu trưởng các trường THPT công lập và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi đầu năm học 2022-2023 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục thông báo đầy đủ, công khai các khoản thu bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh, sinh viên (nêu rõ nội dung các khoản thu theo quy định, khoản thu theo thỏa thuận và khoản thu hộ - chi hộ); giãn thời gian thực hiện các khoản thu; không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm, đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Đối với kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh: "Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22-11-2011 của Bộ GD-ĐT". 

Ngoài ra, văn bản cũng lưu ý, kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh do ban đại diện cha mẹ học sinh quản lý, sử dụng và chỉ phục vụ các hoạt động trực tiếp của ban đại diện cha mẹ học sinh, không sử dụng các khoản kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh cho các mục đích sau: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường, hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, sửa chữa nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Hiệu trưởng, thủ trưởng đơn vị giáo dục thống nhất với trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh trường và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể ban đại diện thống nhất ý kiến. 

TPHCM: Chấn chỉnh công tác thu - chi đầu năm học ảnh 1 Học sinh Trường Mầm non 4 (quận 3) trong một hoạt động lên lớp

­Đối với việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục, kế hoạch vận động phải được phê duyệt trước khi tổ chức vận động và trên tinh thần tự nguyện, không áp đặt. 

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị phòng GD-ĐT các quận, huyện và TP Thủ Đức tham mưu UBND tại mỗi địa phương để chỉ đạo phối hợp kiểm tra, giám sát, thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định, có hình thức xử lý nghiêm đối với hiệu trưởng các cơ sở giáo dục thực hiện thu chi không đúng quy định
Thời gian vừa qua, báo chí phản ánh về tình hình thu, chi tại một số trường học trên địa bàn thành phố tạo dư luận không tốt trong xã hội. Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, cơ quan quản lý đã có văn bản nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở trường học tổ chức và thực hiện các khoản thu, chi theo đúng quy định, tạo niềm tin cho phụ huynh và xã hội.

Tin cùng chuyên mục