TPHCM: Đến hết 2026, giảm ít nhất 10% biên chế tại các cơ sở giáo dục công lập

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về triển khai thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Theo đó, căn cứ Nghị định số 29/2023/NĐ-CP (ngày 3-6-2023) của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các đơn vị sự nghiệp công lập gắn tinh giản biên chế với sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ, phù hợp cơ chế tự chủ của cơ quan, đơn vị.

Khi thực hiện tinh giản biên chế, các cơ sở bảo đảm chi trả chế độ, chính sách kịp thời, đầy đủ theo quy định của pháp luật, bảo đảm sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước.

Đối tượng tinh giản nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế, phải hoàn trả số tiền trợ cấp đã nhận cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chi trả trợ cấp.

Học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (quận 12) trong một tiết học trên lớp. Ảnh minh họa

Học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (quận 12) trong một tiết học trên lớp. Ảnh minh họa

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, có 2 nhóm đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế, gồm:

Thứ nhất, công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn được áp dụng chế độ, chính sách như công chức theo quy định của Chính phủ.

Trong đó, xem xét tinh giản đối với các trường hợp sau: Dôi dư do sắp xếp lại bộ máy nhân sự để thực hiện cơ chế tự chủ; dôi dư do cơ cấu lại vị trí việc làm tại đơn vị; cá nhân chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định; kết quả làm việc xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có tổng ngày nghỉ bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa trong 2 năm liên tiếp do ốm đau; công chức, viên chức đang trong thời gian bị kỷ luật chưa đến mức buộc thôi việc

Thứ hai, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập, theo quy định của Chính phủ dôi dư do sắp xếp lại tổ chức hoặc cơ cấu lại nhân lực của đơn vị theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Những người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc người đang trong thời gian xem xét kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm không thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

Hiện nay, ngành giáo dục thực hiện các chính sách tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức và người lao động gồm: Chính sách nghỉ hưu trước tuổi; chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước hoặc thôi việc.

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các đơn vị sự nghiệp công lập phấn đấu giai đoạn 2023-2026 giảm ít nhất 10% biên chế số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2023.

Tin cùng chuyên mục