TPHCM hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị tham nhũng

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu giao các đơn vị liên quan nâng cao công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng; đồng thời rà soát, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân

UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về tăng cường thực hiện biện pháp phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời, bài bản, hiệu quả các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng theo quy định pháp luật, theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND TPHCM.

Cùng với đó, kịp thời thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố và UBND TPHCM về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, cũng như phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát xung đột lợi ích và nâng cao năng lực phát hiện tham nhũng. Cùng với đó, tăng cường các biện pháp thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng.

Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức xã hội do Chủ tịch UBND TPHCM quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện theo quy định.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức đoàn thể, cơ quan báo chí thường xuyên tăng cường sự giám sát trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần ổn định tình hình, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và chính quyền.

Công an Thành phố, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự TPHCM được yêu cầu nâng cao công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là các quy định về trình tự, thủ tục thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt...

Tin cùng chuyên mục