TPHCM khẩn trương phối hợp với bộ, ngành hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 98

Tổ Công tác thuộc Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (Ban Chỉ đạo 850) vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện Nghị quyết 98.
Sau hơn 3 tháng thực hiện Nghị quyết 98, TPHCM đã đạt được nhiều kết quả. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Sau hơn 3 tháng thực hiện Nghị quyết 98, TPHCM đã đạt được nhiều kết quả. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Tổ Công tác, TPHCM đã đạt được những kết quả nhất định sau hơn 3 tháng thực hiện Nghị quyết 98. Trong đó, Thành ủy TPHCM đã ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU về triển khai Nghị quyết 98; tổ chức hội nghị lần thứ 23 bàn kế hoạch hành động và giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 98.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Điều hành triển khai Nghị quyết số 98; kết luận thống nhất chủ trương trình Chính phủ ban hành nghị định mở rộng phân cấp ủy quyền cho thành phố; tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hà Nội về một số cơ chế, chính sách có tính chất tương đồng với cơ chế, chính sách của TPHCM tại Nghị quyết 98 để TP Hà Nội nghiên cứu xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi.

HĐND TPHCM đã ban hành 12 nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết 98. UBND TPHCM đã đặt ra 25 nội dung, nhiệm vụ phải hoàn thành trong năm 2023. Đến nay, đã hoàn thành 4/25 nội dung; cho ý kiến 15/25 nội dung. Các cơ quan được phân công chủ trì đang khẩn trương tiếp thu để hoàn thiện, trình UBND TPHCM ban hành theo tiến độ.

Chủ tịch UBND TPHCM đã chủ trì 2 phiên họp Hội đồng tư vấn triển khai Nghị quyết 98 để định hướng và giao nhiệm vụ cụ thể cho Hội đồng tư vấn xây dựng kế hoạch tham mưu các giải pháp triển khai có hiệu quả Nghị quyết 98. Đồng thời, chủ trì Hội nghị lấy ý kiến các bộ, ngành, các tỉnh trong vùng Đông Nam bộ, chuyên gia, nhà khoa học về Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn TPHCM.

Thường trực UBND TPHCM đã làm việc với Ban soạn thảo và Tổ biên tập của Bộ Nội vụ về xây dựng dự thảo nghị định của Chính phủ phân cấp quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực cho TPHCM thay thế Nghị định số 93/2001/NĐ-CP của Chính phủ.

Thời gian tới, TPHCM tập trung phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 98. Phối hợp Bộ KH-ĐT chuẩn bị chương trình, nội dung phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo 850 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tiếp tục phổ biến, quán triệt Nghị quyết 98 tại các hội nghị, hội thảo do thành phố chủ trì; chuẩn bị xây dựng các cơ chế đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND TPHCM để trình HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề tháng 11-2023 (dự kiến trình 6 nội dung). Tập trung triển khai 12 nghị quyết đã được HĐND TPHCM thông qua và ban hành các quy định triển khai thực hiện các cơ chế đặc thù thuộc thẩm quyền của UBND TPHCM.

Sáu nội dung UBND TPHCM dự kiến trình HĐND thành phố tại kỳ họp tháng 11:

- Quy định mức hỗ trợ không hoàn lại từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách thành phố đối với chi phí ươm tạo dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

- Quy định tiêu chí, đối tượng, điều kiện, mức chi về tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và các chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập và thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, lộ trình, điều kiện, định mức, đơn giá đặt hàng đối với các nhà đầu tư chuyển đổi công nghệ sang xử lý chất thải rắn sinh hoạt có thu hồi năng lượng.

- Quy định trình tự, thủ tục điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất trước khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất.

- Quy định mức trích nguồn cải cách tiền lương từ nguồn thu được để lại của các cơ quan, đơn vị do Thành phố quản lý.

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm.

Tin cùng chuyên mục