TPHCM không đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ về báo cáo và đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. 

Năm 2017, khi góp ý dự thảo nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện, UBND TP đã góp ý không hợp nhất Sở Tài chính với Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở GTVT với Sở Xây dựng.

Nay Bộ Nội vụ đề nghị đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện, UBND TPHCM không đăng ký thí điểm. Lý do được UBND TPHCM đưa ra xuất phát từ vai trò, vị trí và quy mô của TP. Khối lượng công việc giải quyết ngày càng nhiều và có xu hướng ngày càng tăng lên, mức độ phức tạp của công việc ngày càng cao đang tạo nên áp lực lớn đối với tổ chức bộ máy cũng như đội ngũ cán bộ công chức của TP.

Do vậy, để phù hợp với quy mô rất lớn của TP, việc thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện tại TP cần được tổ chức nghiên cứu chặt chẽ, đảm bảo thực hiện có hiệu quả trước khi đăng ký thí điểm.

Ngoài ra, TPHCM đang được Thủ tướng cho phép thí điểm việc thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm. TP cũng đã có tờ trình xin ý kiến của Thủ tướng thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự đô thị thuộc UBND quận huyện; thí điểm tổ chức lại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc UBND quận huyện thành Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận huyện.

Bên cạnh đó, TP cũng đang xin chủ trương Trung ương cho phép xây dựng Đề án mô hình chính quyền đô thị. Vì vậy, UBND TPHCM cho rằng, TP cần ổn định tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn nên không thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Đứng chắc chân

Nhiều nhà phân tích thị trường đưa ra dự báo rằng xu hướng giá cả sắp tới sẽ nhích lên. Vậy chuyện này sẽ làm mảng bán lẻ ở xứ mình nở ra hay co lại?

Giao thông - Đô thị

Tin buồn