TPHCM phấn đấu GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 8.500-9.000 USD

Ngày 15-10, trong phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, đã thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Ảnh: VIỆT DŨNG
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp tục giữ vững vị trí đầu tàu

Đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, Đại hội XI Đảng bộ TPHCM có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định quyết tâm: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tận dụng thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng cường hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân”. Đây là tư tưởng chỉ đạo, là mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM trong nhiệm kỳ 2020-2025.

TPHCM phấn đấu GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 8.500-9.000 USD ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đến dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Thành Phong khẳng định TPHCM đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. 11/14 chỉ tiêu Đại hội X Đảng bộ TPHCM hoàn thành, trong đó, 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Cụ thể, đồng chí Nguyễn Thành Phong thông tin, kinh tế TPHCM tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2016 - 2019 tăng bình quân 7,72%, ước giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 6,41%, tỷ trọng kinh tế TPHCM đóng góp trên 22,2% kinh tế cả nước.

TPHCM phấn đấu GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 8.500-9.000 USD ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Thành Phong phát biểu tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năng suất lao động bình quân của TPHCM cao hơn 2,6 lần so với bình quân cả nước. GRDP bình quân đầu người tăng liên tục qua các năm, bình quân gấp 2,4 lần so với cả nước. Thu ngân sách TPHCM luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất cả nước (năm 2019 khoảng 27%). TPHCM đã tiến hành xây dựng Đề án phát triển TPHCM trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Cùng với đó, công tác quy hoạch, quản lý, phát triển hạ tầng và dịch vụ đô thị đạt nhiều kết quả thiết thực. Chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao, đảm bảo an sinh xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả có ý nghĩa.

TPHCM phấn đấu GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 8.500-9.000 USD ảnh 3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM, các đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Thành Phong nêu rõ, yếu kém lớn nhất trong lãnh đạo của Thành ủy là chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế của TPHCM, của hợp tác Vùng và hợp tác quốc tế để TPHCM phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Công cuộc chống tham nhũng, suy thoái đã có tiến bộ, song chưa căn bản, chưa đáp ứng yêu cầu của Đảng, của nhân dân và đòi hỏi phát triển của TPHCM.

Đi đầu trong đổi mới sáng tạo

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Nguyễn Thành Phong thông tin, Đảng bộ TPHCM xác định mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân; thành phố là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á.

TPHCM phấn đấu GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 8.500-9.000 USD ảnh 4 Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đảng bộ TPHCM xác định mục tiêu cụ thể là đến năm 2025, TPHCM là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. GRDP bình quân đầu người khoảng 8.500 - 9.000 USD.

Đến năm 2030, TPHCM là thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, thành phố văn hóa, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, GRDP bình quân đầu người khoảng 13.000 - 14.000 USD, là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á.

Tầm nhìn đến năm 2045, TPHCM trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 40.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân

Nhiệm kỳ 2020-2025, TPHCM đề ra những quan điểm và định hướng: Đảng bộ TPHCM có trách nhiệm lãnh đạo sự phát triển toàn diện của TPHCM và chịu trách nhiệm trước nhân dân về các quyết định của mình. Đảng viên phải là người gương mẫu chấp hành pháp luật, đi đầu trong lao động có hiệu quả cao, đổi mới, sáng tạo. Phải lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo kết quả sự lãnh đạo. Đảng bộ phải lãnh đạo TPHCM không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng thời TPHCM tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới. Phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động, là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất cả nước, đi đầu trong việc tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn. Khuyến khích, hỗ trợ để hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh cao ở khu vực.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, TPHCM sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, TPHCM xác định phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động. Đồng thời tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân; khuyến khích, hỗ trợ để hình thành các tập đoàn, doanh nghiệp có quy mô lớn, tiềm lực mạnh; cùng nhiều giải pháp khác.

Các chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TPHCM (GRDP) bình quân hàng năm từ 8 - 8,5%, duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%.

2- Phấn đấu kinh tế số đóng góp khoảng 25% đến năm 2025, 40% đến năm 2030 trong GRDP của TPHCM.

3- GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt từ 8.500 - 9.000 USD/người.

4- Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 35% GRDP.

5- Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đến năm 2025 đạt từ 45 - 50%.

6- Chi đầu tư cho khoa học và công nghệ của xã hội đạt bình quân trên 1%/GRDP.

7- Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/năm.

8- Đến năm 2025, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đạt 87% trong tổng số lao động đang làm việc.

9- Trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 700.000 lao động (bình quân 140.000 lao động/năm), tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%.

10- Đến cuối năm 2025, cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước; còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo TPHCM.

11- Đến cuối năm 2025, đạt tỷ lệ 21 bác sĩ/vạn dân, 42 giường bệnh/vạn dân.

12- Tiếp tục duy trì đạt 300 phòng học/vạn dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi). Đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi đến trường đều được đi học.

13- Đến năm 2025, tổng tỷ suất sinh đạt ít nhất 1,4 con/phụ nữ (hướng tới 2030: 1,6 con/phụ nữ).

14- Tiếp tục duy trì 100% số hộ dân sử dụng nước sạch.

15- Tiếp tục duy trì xử lý chất thải y tế và nước thải công nghiệp đạt 100%.

16- Đến năm 2025, tỷ lệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ mới hiện đại (đốt phát điện) và tái chế đạt ít nhất 80% (hướng tới 2030: 100%).

17- Đến năm 2025, tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt 15%, mật độ đường giao thông bình quân trên diện tích đất toàn TPHCM đạt 2,5 km/km2.

18- Giai đoạn 2021 - 2025, tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 50 triệu mvà đến cuối năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 23,5m2/người.

19- Đến năm 2025, diện tích cây xanh đô thị đạt không dưới 0,65m2/người (hướng tới 2030 không dưới 1m2/người).

20- Phấn đấu TPHCM nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và về chỉ số cải cách hành chính (PAR-index).

21- Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.

22- Giữ vững an ninh chính trị, kéo giảm phạm pháp hình sự và tăng tỷ lệ điều tra khám phá án; giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố trên 90%, kéo giảm ít nhất 5% số người chết do tai nạn giao thông hàng năm, nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và kéo giảm 10% số vụ cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng so với nhiệm kỳ trước.

23- Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước, chất lượng ngày càng cao hơn; giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém xuống dưới 0,5 %.

24- 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương (theo Quy định số 08 ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII).

25- Kiểm tra, giám sát đối với 100% tổ chức đảng, đảng viên về việc thực hiện các thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp.

26- 100% các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy có chương trình cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tương đương với cải cách hành chính và chính quyền số ở TPHCM.

Tin cùng chuyên mục